Ana Sayfa

Hicret

Tevhid

Gençlere

İslam Düşmanlığı

Makaleler

Zulüm Görüntüleri

Download

Resimler

Duvar yazıları

E-M@ail

Tefsir ve Kitaplar

Fizilal'il Kur'an Tefsiri

   Elmalı'lı Tefsiri

Tasavvuf

   İslam'da Kadın ve Özel Halleri

 Küfür Sözler

 Şeytanın Hileleri

İslam'daTesettür

  İslam'da Sakal Bırakmanın Lüzumu

İslami Hareket Metodu

Küfür Tek Millettir

İşte Müslüman

Yesak (Beşerî Anayasa)

Dünden Bugüne Hilâfet

Fikh-ul Ekber

Bilinmeyen Osmanlı

Zulmün Tarihi

Dokunmayın Bacıma

Dünya Vakit Proğramı

 

Almanca Kitaplar

Der Wahre Muslim

 Die Grundlage Der  Islamischen Religion

 Die Grossen  Sünden

 
 
 
 
 
 

TEMEL ESASLAR

   1- İnsan dünyaya Allah’a kul olmak üzere gelmiştir. Yani; hayatın manası, yaratılışın gayesi, insan oğlunun başkasına değil, Yaratanına kul olmasıdır.

   2- Tevhid akıdesine sahip olması; yani, Allah’ın birliği inancına sahip olması; “Allah birdir, eşi ve benzeri yoktur...” diyecek ve bu hakikata inanacaktır ve inanmalıdır.

    3- Allah’a kul olmanın ölçüsü dindir.

   4- Din; Allah tarafından gönderilmiş öyle bir kanundur ki, hayatın her safhasına hükmeder. Yani, insanın bütün söz, fiil ve hareketleri hakkında, başka bir ifade ile; fert, aile, cemiyet ve devletle ilgili ne kadar mesele varsa, hepsi hakkında müeyyide getirmiş ve hükme bağlamıştır. İslam; insanın tuvalete girip çıkmasından tutunda devletin kuruluş ve icraatına kadar; kadınların ayak patırdılarından tutun da devletler arası hukuka kadar müeyyideler koymuş ve hükme bağlamıştır.

   5- İslam Dini, ilk insan ve ilk peygamber Hz. Ademle başlamış, bütün peygamberler tarafından tebliğ edilmiş, ve son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.)le son ve kemal şeklini bulmuştur.

   6- Din, başlıca dört bölümden ibarettir: İtikad, ibadet, muamelat (yani; dünya ve devlet işleri..) ve ukubat (yani, ceza işleri..).

   7- İslam’da din-devlet ayırımı yoktur. “Din ayrı, devlet ayrıdır” sözü küfür ve kafir sözüdür.

   8- İslam’da siyaset vardır. Hatta İslam’ın her hükmü siyasetle ilgilidir... Çünkü:

   9- İslam hem din hem devlettir; heın hayat hem nizamdır; hem inanç hem hukuktur; hem merhamet hem cezadır; hem mushaf hem kılıçtır...

   10- Devlet, dinin bölünmez bir parçasıdır; dini devletten, devleti dinden ayırırsanız, din devletsiz kalır, devlet de dinsiz olur.

   11- Hakimiyyet, yani kanun koyma yetkisi, إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ demenin bir parçası olup kayıtsız ve şartsız Allah’ındır ve O’na mahsustur. Buna binaen, “Hakimiyyet kayıtsız ve şartsız milletindir” sözü küfür ve kâfir sözüdür.

   12- Kanun koyma yetkisini Allah’tan başkasında görmek demek, onu Allah’ın yerine koymak demektir. Dolayısıyla şirktir, putperestliktir.

   13- Müslüman bir milletin devleti müslüman olacaktır.

   14- Bir devletin müslüman olması için, anayasası Kur’an olacaktır.

   15- Anayasası Kur’an olmayan bir devlet küfür ve kafır devletidir.

   16- Şeriat, umumi manada İslam demektir, Kur’an demektir.

   17- İslam Dini laik düzenle hağdaşmaz.

   18- Bnnları söylemiyenler Allah’ın lanetine uğrarlar.

Geri Dön

Aksa Haber

Arapça Haberler

Çeçenistan'dan Haberler 

Hak Söz Haber
 
İktibaslar
İktibaslar Arşivi
 
Linkler
 SEVDE
Hakk TV
HAKK RADYO
Gıda Raporu
Vahdet
Gazetem.com
Erenköy
Karatay
Delikan Forum
Ayetler.com
 

Program Arama Motoru:

 

Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız. Âyâ, Avrupa’nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adâvetten sonra, hangi akılla onların sefahet ve bâtıl efkârlarına ittibâ edip emniyet ediyorsunuz?
Yok, yok! Sefihâne taklit edenler, ittibâ değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi i’dam ediyorsunuz.
Âgâh olunuz ki, siz ahlâksızcasına ittibâ ettikçe, hamiyet dâvâsında yalancılık ediyorsunuz. Çünkü şu surette ittibâınız, milliyetinize karşı bir istihfaftır ve millete bir istihzâdır.»
(Saidi Nursî, Lem’alar sh: 120)