Hicret

Tevhid

Gençlere

İslam Düşmanlığı

Makaleler

Ben Irak`lı Bir Çocuğum

Filistin'de Çocuk Olmak

Download

Resimler

Mukaddes Yerlerden Resimler

Duvar yazıları

Ziyaretçi Defteri

E-M@ail

Tefsir ve Kitaplar

  Kur'an-i Kerim Dinle

Fizilal'il Kur'an Tefsiri

   Elmalı'lı Tefsiri

 Tasavvuf

   İslam'da Kadın ve Özel Halleri

  Küfür Sözler

 Şeytanın Hileleri

İslam'daTesettür

  İslam'da Sakal Bırakmanın Lüzumu

İslami Hareket Metodu

Küfür Tek Millettir

İşte Müslüman

Yesak (Beşerî Anayasa)

Dünden Bugüne Hilâfet

 Fikh-ul Ekber

Bilinmeyen Osmanlı

Dokunmayın Bacıma

Osmanlıca Yazılar

Peygamberler Tarihi پيغمبرلر تاريخي

    Vesile Hakkında         وسيله حقنده 

Almanca Kitaplar

  Der Wahre Muslim

 Die Grundlage Der  Islamischen Religion

 Die Grossen  Sünden

Hikmetli Sözler

Her kim kabul edip alırsa Demakrasi adındaki ilmi yunanı, bilsin ki inkâr etmiştir nuru Kur'anı!.. (Mustafa Çelik)

 

"Kerametlerin en büyüğü kötü ahlâkını değiştirmendir." {Sehl b.Abdullah R.a.}

 

"Din ile Devlet ikizdir. Bunlardan birisinin kalkması; diğerinin de kalkması demektir. Kökü olmayan yıkılmaya mahküm olduğu gibi bekçisi olmayan temel de yıkılır, yok olur." {İsmail Hakkı Bursevî Rh.a.}

 

"Bugün İslam adına ortaya çıkmış olan hareketlerle, saadet asrında oluşan hizbullah arasında büyük tezatlar vardır. Bunun sebebi şudur: Bugün İslam coğrafyasında ortaya çıkmış olan birçok İslamî grubun zaafiyet ve sapıklığı devletleşme devrelerinin bulunmamasından ileri gelmektedir. Bazıları tevhidden bahsediyorlar, ama devlet ve hilâfet noktasında susmayı tercih ediyorlar, öte yandan içerisinde  yaşadıkları müşriki devletin yıkılmasından, tağutlaşan idarecilerin, kralların ümmetin idaresinden uzaklaştırılmalarından hiç bahsetmiyorlar. Dolayısıyla çalışma programlarına devletleşme devresini alamayan bu grublar, Tağutların ve Kralların hakimiyeti altında cahiliyye devletine katkıda bulunmaya, cahiliyye devletinin istek ve arzularına ortak olmaya çalışan ruhsuz ve huysuz bir neslin ortaya çıkmasına vesile olmuşlardır. Bu münasebetle diyoruz ki; devletleşme devresi olmayan hareketler, Tağuti düzen için güvenlik sibobu olmaktan öteye geçemezler. {Mustafa Çelik}

 

Ahmedinecad Bush'u İslam'a mı davet etti?

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad'ın, ABD Başkanı George Bush'a gönderdiği mektupta neler var? Bütün dünyayı etkileyen büyük krizin merkezindeki ülkenin lideri, krizin mimarı olan ülkenin başkanına ne yazmış olabilir? "Görüşelim, konuşalım, uzlaşalım mı" demiştir? Beyaz Saray'ın "saçmalık" olarak değerlendirdiği 18 sayfalık mektup, İran'ın büyük krize bakışını birinci elden ABD Başkanı'na aktarmayı mı yoksa, ABD'nin iddia ettiği gibi, BM Güvenlik Konseyi'ni etkileyip dünyayı bölmeyi mi hedefliyor.

Bütün bunlar mektubun gerekçesi olabilir. Ama Ahmedinecad'ın mektubunun bir başka anlamı var: İran lideri bu mektupla ABD'ye adeta meydan okuyor. Bunu yaparken de örnek aldığı tek kişi İran İslam Devrimi'nin lideri Ayetullah Humeyni.

Humeyni, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Genel Sekreteri Mihail Gorbaçov'a 1989 yılında bir mektup yazdı. Hz. Muhammed'in on dört asır önce döneminin imparatorlarına gönderdiği, onları İslam'a davet ettiği mektup örneklerinden hareket eden Humeyni, Gorbaçov'u İslam'a davet etti. Mektup şöyleydi:

"Sayın Gorbaçov;

Hakikate yönelmek gerekir. Sizin ülkenizin temel sorunu mülkiyet, ekonomi ve özgürlük meselesi değildir. Sizin temel sorununuz, Allah'a gerçek inancınızın olmayışıdır. Bu sorun Batı'yı da aynı şekilde çıkmaza sokmuş ya da sokacaktır. Yine sizin asli sorununuz, sizin Allah'a, varlığın başlangıcına ve yaratılış ilkesine karşı uzun ve boş bir mücadeleye girmiş olmanızdır.

Sayın Gorbaçov;

Şurası herkes için açıktır ki, bundan sonra komünizmi dünyanın siyasi tarihinin müzelerinde aramak gerekir. Çünkü Marksizm, insanın gerçek ihtiyaçlarından hiçbirine cevap verecek güçte değildir. Çünkü maddi ve materyalist bir doktrindir. Maddiyat ile de insanlığı maneviyat inançsızlığı buhranından kurtarmak mümkün değildir." (....)

"Sizden ciddi olarak istediğim şey şudur: Hayaletten ibaret Marksizm duvarlarının yıkılışı esnasında batının ve özelliklede büyük şeytan Amerika'nın zindanına esir olmayın. Komünizm dünyasının kamburlaşmış yetmiş yıllık son çürük yuvasını tarihin ve ülkenizin çehresinden silmenin ve gerçek övüncünüzün bilincine varmanızı ümit ederim."

Sayın Gorbaçov,

(...) Sizden İslam üzerinde ciddi bir şekilde durmanızı, düşünüp araştırmanızı istiyorum. Bunu istemem İslam'ın ve Müslümanların size ihtiyaçları olduğu için değil, bilakis bütün milletlerin kurtuluşunu ve mutluluğunu sağlayabilecek yeterlilikte olan ve insanlığın en temel sorunlarını çözebilecek güce sahip olan İslam'ın evrensel ve yüce değerleri açısındandır."

Humeyni'nin bu mektubu ve "Komünizmin kemiklerinin çatırtısının sesi evlatlarının kulaklarına ulaşmıştır" cümlesinden sonra Sovyetler Birliği çöktü, imparatorluk paramparça oldu. Soğuk Savaş sona erdi. ABD tek süper güç olarak kaldı. Kendi çıkarlarına göre tek yanlı, bencil ve aç gözlülük üzerine bir 21. yüzyıl inşa etmeye kalkıştı. Dünya, Soğuk Savaş döneminden çok daha ürkütücü bir savaşlar tarihiyle yüz yüze geldi. Dünya, Soğuk Savaş'tan çok daha vahim biçimde kamplara, bloklara ayrılma başladı.

Ahmedinecad da Bush'u mu İslam'a çağırdı? Humeyni'yi mi örnek aldı? HZ Muhammed'in sünneti'ni mi uyguladı? Çünkü mektubunda iki ülke arasındaki güveni yeniden tesis etmek amacıyla dini ilkelere saygı duyulmasını öneriyor. Mektubunda ''Bu, Allah ve peygamberlerine itaatin ve insanlık haysiyetinin muhafaza edilmesi için peygamberlerin öğretilerine, tektanrılılığa ve adalete gerçek dönüşü simgeliyor....'' diyen İran Cumhurbaşkanı'nın ''Bu daveti kabul etmez misiniz?'' ifadesini kullandığı belirtiliyor.

Ve bu mektup şu anlama mı geliyor: Humeyni'nin mektubundan sonra Sovyetler Birliği çöktü. Ahmedinecad'ın mektubundan sonra da ABD'nin çökeceğine mi işaret ediliyor. Bu bir uyarı mı?

Humeyni'nin mektubuna gülmüşlerdi. Ahmedinecad'ın mektubuna da gülüyorlar. İlginçtir; Hz. Peygamberin mektubunu alanlar da gülüp alay etmişlerdi..

İbrahim KARAGÜL 10 Mayıs.2006 Yeni Şafak

Aksa Haber

Arapça Haberler

Çeçenistan'dan Haberler 

Hak Söz Haber

 

İktibaslar

Siyaset ve yönetim

Münafık kontenjanından Arabistan'a bir iki!..

Ev’e dönüş

Sıkışanlar

Türkiye'deki İslamofobi, Batı'dakinden berbat!

İncelikler Peygamberi

Danimarka’yı bırak Vatikan’a bak!

“İki Ahmet farkı”na derin gazete cevabı!

Problemimiz rejimseldir

Firavun da öyle yapmıştı

Yoksa, İran‘ın atom bombası var da, zamanı geldiğinde mi açıklayacak?

Sıra Hz. Peygamber’i çalgıyla anmaya mı geldi?

Bu şarkı burada biter mi?

İktibaslar Arşivi

 

Linkler

SEVDE

Hakk TV

Hak Radyo

Bedir Hac Kervani
Cundullah.com

Gıda Raporu

Vahdet

Gazetem.com

Erenköy

Karatay

Delikan Forum

Ayetler.com

 

Program Arama Motoru:

 

"EY MÜSLÜMANLAR! İslam'ın meselelerini saklamayın, tahrif edip de değiştirmeyin. İslam'ın düşmanlarına yaranmak, yağ çekmek veya talep ve arzularını yerine getirmek, makam ve mevki elde etmeyi, mevcut makam ve maaşı elden kaçırmamayı göz önüne getirerek, taviz verir müsamaha gösterirseniz davayı kaybedersiniz!"

 

"Allah davasını savunanlar hep hakkı tebliğ etmişler, tağutu savunanlar ise hakkı tebliğ edenlere hep işkence edegelmişlerdir!"

 

Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız. Âyâ, Avrupa’nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adâvetten sonra, hangi akılla onların sefahet ve bâtıl efkârlarına ittibâ edip emniyet ediyorsunuz?
Yok, yok! Sefihâne taklit edenler, ittibâ değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi i’dam ediyorsunuz.
Âgâh olunuz ki, siz ahlâksızcasına ittibâ ettikçe, hamiyet dâvâsında yalancılık ediyorsunuz. Çünkü şu surette ittibâınız, milliyetinize karşı bir istihfaftır ve millete bir istihzâdır.»
(Saidi Nursî, Lem’alar sh: 120)

Sevdalist

Ayvent.Net Kaliteli Siteler Listesi

İLAHİ MESAJ" LİNK BANKASI"

 

  

Copyright ©  Muhacir  2003 Almanya         (Yenileme Tarihi:06 Mayıs 2006 )