Hicret

Tevhid

Gençlere

İslam Düşmanlığı

Makaleler

Ben Irak`lı Bir Çocuğum

Filistin'de Çocuk Olmak

Download

Resimler

Mukaddes Yerlerden Resimler

Duvar yazıları

E-M@ail

Tefsir ve Kitaplar

  Kur'an-i Kerim Dinle

Fizilal'il Kur'an Tefsiri

   Elmalı'lı Tefsiri

 Tasavvuf

   İslam'da Kadın ve Özel Halleri

  Küfür Sözler

 Şeytanın Hileleri

İslam'daTesettür

  İslam'da Sakal Bırakmanın Lüzumu

İslami Hareket Metodu

Küfür Tek Millettir

İşte Müslüman

Yesak (Beşerî Anayasa)

Dünden Bugüne Hilâfet

 Fikh-ul Ekber

Bilinmeyen Osmanlı

Dokunmayın Bacıma

Osmanlıca Yazılar

Peygamberler Tarihi پيغمبرلر تاريخي

    Vesile Hakkında         وسيله حقنده 

Almanca Kitaplar

  Der Wahre Muslim

 Die Grundlage Der  Islamischen Religion

 Die Grossen  Sünden

Hikmetli Sözler

Her kim kabul edip alırsa Demakrasi adındaki ilmi yunanı, bilsin ki inkâr etmiştir nuru Kur'anı!.. (Mustafa Çelik)

 

"Kerametlerin en büyüğü kötü ahlâkını değiştirmendir." {Sehl b.Abdullah R.a.}

 

"Din ile Devlet ikizdir. Bunlardan birisinin kalkması; diğerinin de kalkması demektir. Kökü olmayan yıkılmaya mahküm olduğu gibi bekçisi olmayan temel de yıkılır, yok olur." {İsmail Hakkı Bursevî Rh.a.}

 

"Bugün İslam adına ortaya çıkmış olan hareketlerle, saadet asrında oluşan hizbullah arasında büyük tezatlar vardır. Bunun sebebi şudur: Bugün İslam coğrafyasında ortaya çıkmış olan birçok İslamî grubun zaafiyet ve sapıklığı devletleşme devrelerinin bulunmamasından ileri gelmektedir. Bazıları tevhidden bahsediyorlar, ama devlet ve hilâfet noktasında susmayı tercih ediyorlar, öte yandan içerisinde  yaşadıkları müşriki devletin yıkılmasından, tağutlaşan idarecilerin, kralların ümmetin idaresinden uzaklaştırılmalarından hiç bahsetmiyorlar. Dolayısıyla çalışma programlarına devletleşme devresini alamayan bu grublar, Tağutların ve Kralların hakimiyeti altında cahiliyye devletine katkıda bulunmaya, cahiliyye devletinin istek ve arzularına ortak olmaya çalışan ruhsuz ve huysuz bir neslin ortaya çıkmasına vesile olmuşlardır. Bu münasebetle diyoruz ki; devletleşme devresi olmayan hareketler, Tağuti düzen için güvenlik sibobu olmaktan öteye geçemezler. {Mustafa Çelik}

 
Danimarka’yı bırak Vatikan’a bak!

Alçaklığın sınırının olmadığını isbata çalışan bazı aşağılık mahluklar, Danimarka karikatür rezaletine kızgınlığımız henüz geçmeden bir yenisini servise koydular. “Akrebin sokması kininden değil cibilliyetindendir” Bunların, İslâmın aziz Peygamberine düşmanlıkları ise hem kinlerinden hem de cibilliyetlerinden ileri geliyor. Bazıları, hıristiyanların hepsinin aynı olmadığını, yani karikatür meselesinde hıristiyanları toptan suçlamanın doğru olmayacağını söylüyorlardı. Bu bazılarının, aşağıdaki yazıyı okuduktan sonra da yine aynı şeyi söyleyip söylemeyeceklerini cidden merak ediyorum. Şundan dolayı:

Hıristiyanlığın merkezi Vatikan’dır “Ben hıristiyanım” diyen herkes de Vatikan’a bağlıdır. Yani, Vatikan’ın söyledikleri bütün hıristiyanları bağlar.
Aşağıdaki yazıyı, bu gerçeği düşünerek okumanızı rica ediyorum.
Aziz Karaca’nın 20/4/2006 tarihli yazısını kısaltarak veriyorum. Görelim bakalım Vatikan dostumuz(!) neler söylemiş... Yazı şöyle:
“Haberi mutlaka duymuşsunuzdur; Vatikan’a bağlı “Katolik Araştırmaları” adlı aylık dergi, Peygamber Efendimizi cehennemde yanarken gösteren bir karikatür yayınlamış.

17 Nisan 06 tarihli gazetelerin konuya ilgi duyanları, haberi manşetlerinden verdiler.

Derginin genel yayın yönetmeni olan bir gâvur oğlu gâvur; bu karikatürün, İslâm dünyasında tepki görmesinden çekinip çekinmediği sorulunca da; “Bu tasviri yayınlamanın, suikastlere sebebiyet vermemesini umuyorum. Eğer böyle bir şey olursa, bu, aptalca tavırların perçinlenmesi olur” diye de aptalca ve küstahça ve bir haçlı ağzı ile cevap vermiş.

Bu tescilli gâvur, hem İslâm Peygamberine hakaret içeren karikatürü yayınlıyor, hem de bu edepsizliğe tepki göstermesi muhtemel olan ümmet–i Muhammed’e peşinen APTAL diyor. Yani katmerli gâvurluğunu hayâsızca sergiliyor.

Vaziyet, durum böyleyken böyle…

Vatikan’ın yayın organlarından, “Katolik Araştırmaları” adlı dergi böyle bir edepsizliği, terbiyesizliği ve küstahlığı yaptı, bunun hesabı elbette sorulmalı.

Evet, ey Türk milleti!

…Hızlanan diyalog faaliyetleri, bunca diyalog iftarları, bunca harcamalar, onların hezeyanlarla dolu muharref kitaplarının Kur’an’la karıştırılmasını sağlamışken, bizzat Vatikan’ı Peygamberimize hakaret etmekten vazgeçirememiştir.

Demek ki, diyalog misyonu tek taraflı çalışan, batılı Hak seviyesine çıkarmaya çalışan bir misyondur.

Demek ki, eğer İslâm yanlış anlaşılmışsa kesinlikle suç Müslümanların değildir.

Gerçeği anlatmak istemeyen, bağlılarının hakikatle tanışmasından korkan kilisenindir suç.

Böylesine bağnaz bir kilisenin, bir papalığın ne diyalogundan ne de hiçbir şeyinden elbette hiçbir şey hâsıl olmaz, olamaz.

Vatikan, kendi yayın organlarında Hz. Muhammed (S.A.V)’i cehennemde yanarken gösteren karikatürleri yayınlayabiliyor ve doğacak tepkileri de peşinen aptallık olarak ifade edebiliyorsa; Diyalog masalı ile geçen yıllara yazık olmuştur.

Bir hayal uğruna harcanan milyon dolarlara yazık olmuştur.

Bir ütopya uğruna iğfal edilen zihinlere yazık olmuştur.

Kiliseye papaya, papaza, haça, çana meylettirilen gençliğimize yazık olmuştur.

Hocaefendi, Vatikan’a ikinci defa gidip bu edepsizliğin hesabını sorar mı, sorabilir mi bilemem ama, Müslüman Türk Milleti ve yerin altındaki şehitlerimiz bu yapılanların hesabını bir gün mutlaka soracaktır.”

Aziz Karaca’nın, kısaltarak verdiğim yazısı burada bitti.

Değerli okuyucular! Hıristiyanlar, sevgili Peygamberimiz’e bir de Vatikan’dan yaptıkları bu hakaretle, “Ey Müslümanlar! Bizi anlamanız için size daha nasıl hakaret etmemizi bekliyorsunuz?”demiş olmuyorlar mı! Efendim!..

Ali Eren 27.04.2006 Vakit

Ana Sayfaya Dön

Aksa Haber

Arapça Haberler

Çeçenistan'dan Haberler 

Hak Söz Haber

 

İktibaslar

İncelikler Peygamberi

“İki Ahmet farkı”na derin gazete cevabı!

Problemimiz rejimseldir

Firavun da öyle yapmıştı

Yoksa, İran‘ın atom bombası var da, zamanı geldiğinde mi açıklayacak?

Sıra Hz. Peygamber’i çalgıyla anmaya mı geldi?

Bu şarkı burada biter mi?

İktibaslar Arşivi

 

Linkler

SEVDE

Hakk TV

Hak Radyo

Bedir Hac Kervani
Cundullah.com

Gıda Raporu

Vahdet

Gazetem.com

Erenköy

Karatay

Delikan Forum

Ayetler.com

 

Program Arama Motoru:

 

"EY MÜSLÜMANLAR! İslam'ın meselelerini saklamayın, tahrif edip de değiştirmeyin. İslam'ın düşmanlarına yaranmak, yağ çekmek veya talep ve arzularını yerine getirmek, makam ve mevki elde etmeyi, mevcut makam ve maaşı elden kaçırmamayı göz önüne getirerek, taviz verir müsamaha gösterirseniz davayı kaybedersiniz!"

 

"Allah davasını savunanlar hep hakkı tebliğ etmişler, tağutu savunanlar ise hakkı tebliğ edenlere hep işkence edegelmişlerdir!"

 

Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız. Âyâ, Avrupa’nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adâvetten sonra, hangi akılla onların sefahet ve bâtıl efkârlarına ittibâ edip emniyet ediyorsunuz?
Yok, yok! Sefihâne taklit edenler, ittibâ değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi i’dam ediyorsunuz.
Âgâh olunuz ki, siz ahlâksızcasına ittibâ ettikçe, hamiyet dâvâsında yalancılık ediyorsunuz. Çünkü şu surette ittibâınız, milliyetinize karşı bir istihfaftır ve millete bir istihzâdır.»
(Saidi Nursî, Lem’alar sh: 120)

Sevdalist

Ayvent.Net Kaliteli Siteler Listesi

İLAHİ MESAJ" LİNK BANKASI"

               

Copyright ©  Muhacir  2003 Almanya         (Yenileme Tarihi: 28 Nisan 2006 )