Hikmetli Sözler

Her kim kabul edip alırsa Demakrasi adındaki ilmi yunanı, bilsin ki inkâr etmiştir nuru Kur'anı!.. (Mustafa Çelik)

 

"Kerametlerin en büyüğü kötü ahlâkını değiştirmendir." {Sehl b.Abdullah R.a.}

 

"Din ile Devlet ikizdir. Bunlardan birisinin kalkması; diğerinin de kalkması demektir. Kökü olmayan yıkılmaya mahküm olduğu gibi bekçisi olmayan temel de yıkılır, yok olur." {İsmail Hakkı Bursevî Rh.a.}

 

"Bugün İslam adına ortaya çıkmış olan hareketlerle, saadet asrında oluşan hizbullah arasında büyük tezatlar vardır. Bunun sebebi şudur: Bugün İslam coğrafyasında ortaya çıkmış olan birçok İslamî grubun zaafiyet ve sapıklığı devletleşme devrelerinin bulunmamasından ileri gelmektedir. Bazıları tevhidden bahsediyorlar, ama devlet ve hilâfet noktasında susmayı tercih ediyorlar, öte yandan içerisinde  yaşadıkları müşriki devletin yıkılmasından, tağutlaşan idarecilerin, kralların ümmetin idaresinden uzaklaştırılmalarından hiç bahsetmiyorlar. Dolayısıyla çalışma programlarına devletleşme devresini alamayan bu grublar, Tağutların ve Kralların hakimiyeti altında cahiliyye devletine katkıda bulunmaya, cahiliyye devletinin istek ve arzularına ortak olmaya çalışan ruhsuz ve huysuz bir neslin ortaya çıkmasına vesile olmuşlardır. Bu münasebetle diyoruz ki; devletleşme devresi olmayan hareketler, Tağuti düzen için güvenlik sibobu olmaktan öteye geçemezler. {Mustafa Çelik}

 

Ey gâfil insan!

Eey bu harâb olacak evi tâmir eyliyen!
Fazla emek verme ki, bir gün çıkar elinden.
Bu dünyâ bir “Köprü”dür, sen geçip gitmeye bak.
Kimseye kalmamış ki, sana kalsın bu konak.
Harâb olacak şeye, bu îtinâ, bu meyil,
Akıllı olanların yapacağı iş değil.
Ey aklını fikrini, dünyâya veren kişi!
Vaz geç ki, Hak teâlâ beğenmiyor bu işi.
Zîrâ yaratıldı ki bu insanlar ve cinler,
Yalnız Hak teâlâya ibâdet eylesinler.
Ey gönlünü dünyâya kaptıran gâfil insan!
Yaldızlı süslerine aldanma sakın amân!
Dışı “Güzel” görünür, lâkin aldatıcıdır.
Üzeri şeker kaplı, içi gâyet acıdır.
O öyle bataktır ki, yutar çok insanları.
Ona aldananların hüsrân olur sonları.
İnsanların kalbini bakın ki kazanmaya,
Zîrâ bu sebep olur “Hak rızâsı” almaya.
Her insana edin ki çok iyilik ve ihsân,
Zîrâ lutf-ü ihsânın kulcağızıdır insan.
Sana zarar, sıkıntı gelirse bir kimseden,
Ona gücün yetse de, affedici ol hemen.
Ey insan! Her işinde unutma hiç Rabbini.
Çıkarma hâtırından, O’nun emirlerini.
Bahşetmiş sana Allah ne mükemmel âzâlar.
O’nun emrine göre kullan ki, yanmıyalar.
Allah’tan başkasından etme ki bir şey talep,
Onlar da, senin gibi âciz birer “Kul”dur hep.
Allah’ın kullarına ver ki neş’e ve sevinç,
Âhirette sıkıntı görmiyesin sen de hiç.
Gizle, ifşâ etme ki herkesin günâhını,
Gizlesin Allah dahî yârın senin aybını.
Sen, darda kalanlara yardım et ki bu günde,
Allah da yardım etsin sana mahşer gününde.

“Ni’metullah Geylânî”

 
 
 

Peygamberim

Bana saadetler bahşeder Senin her sözün
Değeri yok sensiz geçen gece ve gündüzün
Peygamberim, Önderim ben izinde giderim
Sensiz kalsam tehlikenin içine düşerim
-
Sensiz aldığım her nefes bir hançer gönlüme
Kokladığım her gül acı dikendir elime
Peygamberim, Önderim ben izinde giderim
Bunun bedeli canım olsa şeksiz öderim!
-
Buz tutmuş kâinatı ısıtıyor güneşin
Sevdalı gönülleri kavuruyor ateşin
Peygamberim, Önderim ben izinde giderim
Sana uymayan sistemleri durmaz teperim!
-
Sensiz şu cihanın yoktur ki hiçbir manası
Sana kavuşanların cennet olur dünyası
Peygamberim, Önderim ben izinde giderim
Hayatımla hayatına bekçilik ederim!
-
Sensin hep uğruna yandığım can adadığım
Her dem kalbimde saklayıp özümde sandığım
Peygamberim, Önderim ben izinde giderim
Sözlerine sarılır kıylü kalden geçerim
-
Sen putkıran Hazreti İbrahim’in duası
Gün görmemiş mahzun düşlerimizin hülyası
Peygamberim, Önderim ben izinde giderim
Yaşadığın nurlu asrını her dem beklerim
-
Anlatmaya lügat yetersiz, kelimeler az
Karanlığın bağrına dokunan beyaz
Peygamberim, Önderim ben izinde giderim
Yolundan alıkoyan her makamı ezerim
-
Sensiz başımıza yağan her gün binbir belâ
Bizi dert tutar başkasına olsak mübtelâ
Peygamberim, Önderim ben izinde giderim
Derdimin dermanını sünnetinde gözlerim
-
Ben sevdana ruhsatlıyım hakikat budur
Dünya şahid olsun meylim hep sana doğrudur
Peygamberim, Önderim ben izinde giderim
Bedeli ölüm olsa da izini seçerim
-
Aşk hırkasını giydim şefaatını beklerim
Ben sözlerini bir bir hayatıma yüklerim
Peygamberim, Önderim ben izinde giderim
Nurlu yolundan alıkoyanı tekmelerim
-
Mübarek sözlerin her biri dünyaya bedel
Sana inanmış olanlar her yerde tek bir el
Peygamberim, Önderim ben izinde giderim
Sana ümmet olanların safında neferim
-
Sensiz huzur olmaz bütün dünya sana muhtaç
Hasta insanlık âlemi Sendedir tek ilaç
Peygamberim, Önderim ben izinde giderim
İzinde yürüyen her Müslümanı severim

Mustafa Çelik 08.03.2006 Vakit

 
 

Arapça Haberler

Çeçenistan'dan Haberler 

Hak Söz Haber

 

İktibaslar Arşivi

 

Linkler

SEVDE

Hakk TV

Hak Radyo

Bedir Hac Kervani
Cundullah.com

Gıda Raporu

Vahdet

Gazetem.com

Erenköy

Karatay

Delikan Forum

Ayetler.com

 

Program Arama Motoru:

 

"EY MÜSLÜMANLAR! İslam'ın meselelerini saklamayın, tahrif edip de değiştirmeyin. İslam'ın düşmanlarına yaranmak, yağ çekmek veya talep ve arzularını yerine getirmek, makam ve mevki elde etmeyi, mevcut makam ve maaşı elden kaçırmamayı göz önüne getirerek, taviz verir müsamaha gösterirseniz davayı kaybedersiniz!"

 

"Allah davasını savunanlar hep hakkı tebliğ etmişler, tağutu savunanlar ise hakkı tebliğ edenlere hep işkence edegelmişlerdir!"

 

Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız. Âyâ, Avrupa’nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adâvetten sonra, hangi akılla onların sefahet ve bâtıl efkârlarına ittibâ edip emniyet ediyorsunuz?
Yok, yok! Sefihâne taklit edenler, ittibâ değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi i’dam ediyorsunuz.
Âgâh olunuz ki, siz ahlâksızcasına ittibâ ettikçe, hamiyet dâvâsında yalancılık ediyorsunuz. Çünkü şu surette ittibâınız, milliyetinize karşı bir istihfaftır ve millete bir istihzâdır.» (Saidi Nursî, Lem’alar sh: 120)

Sevdalist

Ayvent.Net Kaliteli Siteler Listesi

İLAHİ MESAJ" LİNK BANKASI"

Zirvedeolanlar

 

 

Copyright ©  Muhacir  2003 Almanya         (Yenileme Tarihi:06 Mayıs 2006 )