Hikmetli Sözler

Her kim kabul edip alırsa Demakrasi adındaki ilmi yunanı, bilsin ki inkâr etmiştir nuru Kur'anı!.. (Mustafa Çelik)

 

"Kerametlerin en büyüğü kötü ahlâkını değiştirmendir." {Sehl b.Abdullah R.a.}

 

"Din ile Devlet ikizdir. Bunlardan birisinin kalkması; diğerinin de kalkması demektir. Kökü olmayan yıkılmaya mahküm olduğu gibi bekçisi olmayan temel de yıkılır, yok olur." {İsmail Hakkı Bursevî Rh.a.}

 

"Bugün İslam adına ortaya çıkmış olan hareketlerle, saadet asrında oluşan hizbullah arasında büyük tezatlar vardır. Bunun sebebi şudur: Bugün İslam coğrafyasında ortaya çıkmış olan birçok İslamî grubun zaafiyet ve sapıklığı devletleşme devrelerinin bulunmamasından ileri gelmektedir. Bazıları tevhidden bahsediyorlar, ama devlet ve hilâfet noktasında susmayı tercih ediyorlar, öte yandan içerisinde  yaşadıkları müşriki devletin yıkılmasından, tağutlaşan idarecilerin, kralların ümmetin idaresinden uzaklaştırılmalarından hiç bahsetmiyorlar. Dolayısıyla çalışma programlarına devletleşme devresini alamayan bu grublar, Tağutların ve Kralların hakimiyeti altında cahiliyye devletine katkıda bulunmaya, cahiliyye devletinin istek ve arzularına ortak olmaya çalışan ruhsuz ve huysuz bir neslin ortaya çıkmasına vesile olmuşlardır. Bu münasebetle diyoruz ki; devletleşme devresi olmayan hareketler, Tağuti düzen için güvenlik sibobu olmaktan öteye geçemezler. {Mustafa Çelik}

 

"Düşmanlarınızı kazanmak için dostlarınızın gönlünü kırmayınız; sonra düşmanlarınızı kazanamadığınız gibi, dotlarınızdan da olursunuz." {Horasanlı Ebu Müslim}

 

Ey gâfil insan!
Eey bu harâb olacak evi tâmir eyliyen!
Fazla emek verme ki, bir gün çıkar elinden.
Bu dünyâ bir “Köprü”dür, sen geçip gitmeye bak.
Kimseye kalmamış ki, sana kalsın bu konak.
Harâb olacak şeye, bu îtinâ, bu meyil,
Akıllı olanların yapacağı iş değil.
Ey aklını fikrini, dünyâya veren kişi!
Vaz geç ki, Hak teâlâ beğenmiyor bu işi.
Zîrâ yaratıldı ki bu insanlar ve cinler,
Yalnız Hak teâlâya ibâdet eylesinler.
Ey gönlünü dünyâya kaptıran gâfil insan!
Yaldızlı süslerine aldanma sakın amân!
Dışı “Güzel” görünür, lâkin aldatıcıdır.
Üzeri şeker kaplı, içi gâyet acıdır.
O öyle bataktır ki, yutar çok insanları.
Ona aldananların hüsrân olur sonları.
İnsanların kalbini bakın ki kazanmaya,
Zîrâ bu sebep olur “Hak rızâsı” almaya.
Her insana edin ki çok iyilik ve ihsân,
Zîrâ lutf-ü ihsânın kulcağızıdır insan.
Sana zarar, sıkıntı gelirse bir kimseden,
Ona gücün yetse de, affedici ol hemen.
Ey insan! Her işinde unutma hiç Rabbini.
Çıkarma hâtırından, O’nun emirlerini.
Bahşetmiş sana Allah ne mükemmel âzâlar.
O’nun emrine göre kullan ki, yanmıyalar.
Allah’tan başkasından etme ki bir şey talep,
Onlar da, senin gibi âciz birer “Kul”dur hep.
Allah’ın kullarına ver ki neş’e ve sevinç,
Âhirette sıkıntı görmiyesin sen de hiç.
Gizle, ifşâ etme ki herkesin günâhını,
Gizlesin Allah dahî yârın senin aybını.
Sen, darda kalanlara yardım et ki bu günde,
Allah da yardım etsin sana mahşer gününde.
“Ni’metullah Geylânî”

 
 

Türk vekilin namaz kaygısı

Berlin İdare Mahkemesinin Diesterweg Gymnasium okuluna giden Yunus M. (16) adlı Türk öğrenciye okulda namaz kılmasına izin veren kararına sadece Türk vekil Özcan Mutlu'yu kaygılandırması herkesi şaşırttı!

Yeşiller Partisi Berlin Eyalet Meclisi üyesi ve partisinin meclis grubu eğitim politikası sözcüsü Özcan Mutlu, ''kararın kendisini şaşkınlığa uğrattığını ve toplumdaki gerçeklere uzak olduğunu'' savunarak, ''Bu karar emsal teşkil edebileceğinden uyuma zarar verir'' dedi.

Mutlu, okullarda namaz için oda bulunmasını ''sadece İran'dan bildiğini'' söyledi.

Berlin Katolik Kilisesi sözcüsü Stefan Förner ise kararın din özgürlüğünü güçlendirdiğini belirterek, ''Kararı memnuniyetle karşılıyoruz'' dedi.

Almanya Protestan Kiliseleri Başkanı Wolfgang Huber'in sözcüsü Volker Jasterzembski de karardan memnun olduklarını, okula verilen tarafsızlık görevinin, bir öğrencinin anayasal hakkı olan dini inanç özgürlüğüne ters düşmediğini ifade etti.

Kadın hakları savunucusu olan ve İslam Konferansına katılan avukat Seyran Ateş ise RBB radyo ve televizyon kuruluşunda yayınlanan ''Berliner Abendschau'' adlı televizyon programında yaptığı açıklamada, bu kararın ''yanlış bir sinyal'' olduğunu söyledi ve ''dinin okullarda yeri olmamasını'' savundu.

Neukölln İlçesi Belediye Başkanı Heinz Buschkowsky, kararın uyumu kolaylaştırmayacağını, ''paralel toplumların oluşmasına ve toplumda ayrılıkların olmasına'' neden olabileceğini belirtti.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin Berlin Eyalet Meclisi Grubu Başkanı Frank Henkel, din özgürlüğünün büyük bir değer olduğunu, ancak çeşitliliğin, sadece bireylerin çıkarına olmamasına dikkat edilmesi ve okulun tarafsız olması gerektiğini kaydetti.

Berlin Eğitim Bakanlığı sözcüsü Jens Stiller, karara karşı temyize gidip gidilmemesi konusunu inceleyeceklerini belirterek, öğrencinin namaz kılmasının ''gösteriş olup olmadığına açıklık getirilememesi'' nedeniyle, öğrenciye namaz kılması için özel bir odanın tahsis edilmesi gerektiğini söyledi.

Diesterweg Gymnasium okulunun müdürü Birgitte Burchardt, mahkemeden farklı bir karar beklediklerini, ancak bu karara saygı göstereceklerini ifade etti.

Hür Demokrat Parti (FDP) Berlin Eyalet Meclisi Grubunun eğitim politikaları sözcüsü Mieke Senftleben, kararı ''çok akıllıca verilmiş bir karar'' olarak nitelendirerek, böylelikle din özgürlüğünün korunduğunu ve bunun hoşgörü açısından da iyi bir işaret olduğunu belirtti.

Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) sözcüsü Safter Çınar, yaptığı yazılı açıklamada, bu kararın paniğe yol açması için bir sebep olmaması gerektiğini ifade ederek, ''Aksi bir karar daha az sorun yaratabilirdi, ancak kültürel ve dinsel olarak farklılaşan toplumda bu tür değişikliklerin kabul edilmesi gerekir. Mahkeme de karar için makul bir gerekçe göstermiştir'' şeklinde görüş belirtti.

Berlin İdare Mahkemesi, dün aldığı kararda, Yunus M'nin okulda ders dışında her gün bir kez namaz kılmasına izin vermişti.

OKUL MÜDÜRÜ BURCHARDT: ÖĞRENCİLERİN DİNİ İNANÇLARINI YERİNE GETİRMELERİ İSTENİYORSA UYGULAMAYI NASIL YAPACAĞIMIZ DA BAŞKA YERLERDE TARTIŞILMALI

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Diesterweg-Gymnasium okulunun müdürü Brigitte Burchardt, bir öğrencinin başvurusu üzerine okulda ders dışında günde bir kez namaz kılmaya izin veren mahkeme kararıyla ilgili olarak, "öğrencilerin dini inançlarını yerine getirmeleri isteniyorsa okulların uygulamayı nasıl yapacağının da tartışılması gerektiğini" belirtti.

Okulda namaz kılmak isteyen ve mahkemeye başvuran 16 yaşındaki Türk Yunus M.'nin okulunun müdürü, A.A muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin dini inançlarına saygı duyduğunu, ancak okullarda tarafsızlık ilkesine bağlı olduklarını vurguladı.

Burchardt, öğrencilerin inançlarının gereklerini yerine getirmelerinin kabul edilmesi durumunda, bunun nasıl uygulanacağının da tartışılması gerektiğini söyledi.

Okulda Yunus M. gibi dini vecibelerini yerine getirmek isteyen çok sayıda öğrenci bulunduğunu, bu nedenle uygulamanın nasıl olacağı konusunun da tartışılması gerektiğini ifade eden müdür, ancak bunun yerinin, sadece eğitim veren kuruluşlar oldukları için, okullar olmadığını bildirdi.

Burchardt, ''Öğrencilerin dini inançlarını yerine getirmeleri isteniyorsa uygulamayı nasıl yapacağımız da başka yerlerde tartışılmalı'' dedi.

Yunus M'nin isteğinin, öğrenciler arasında tartışma yaratmasından endişe duyduğunu söyleyen okul müdürü, gençler arasında şimdiden ''benim dinim, seninkinden daha iyi'' şeklinde kavgalar çıktığını, okulda 29 ulustan çocuğun eğitim gördüğünü, okulda bir birlik ve beraberlik ortamının yaratılmasını istediklerini kaydetti.

Demokratik bir ülkede yaşadıklarını ve farklı bir karar beklemiş olsalar da Berlin İdare Mahkemesi'nin Yunus M'nin lehine verdiği kararı uygulayacaklarını belirten Burchardt, namaz kılabilmesi için Yunus M'ye bir oda tahsis ettiklerini söyledi.

Burchardt, soru üzerine, öğrencilerin istedikleri yerde namaz kılmasına izin veremeyecekleri için Yunus M'ye bir oda tahsis ettiklerini belirtti.

Burchardt ayrıca, Yeşiller Partisi Berlin Eyalet Meclisi Üyesi Özcan Mutlu'nun, söz konusu mahkeme kararının uyuma zarar verebileceği görüşüne katıldığını sözlerine ekledi.

Berlin İdare Mahkemesi dün, Yunus M'nin okulda ders saatleri dışında her gün bir kez namaz kılabileceğine hükmetmişti.

(AA)

Almanya'da okullarda namaz serbest
29/09/2009


Berlin İdare Mahkemesi'nden Okul'da Namaza Onay.

16 yaşındaki bir müslüman talebenin okul yönetimi ile namaz yüzünden sorun yaşamasına Berlin İdare Mahkemesi noktayı koydu.

Süper Lisede okuyan müslüman talabe, okulun koridorunda namazını eda etmesiyle okulun yönetimi ve müslüman gencin ailesi arasında sorun oluşturmuştu. Okul idaresi, okulun bağımsız kimliğine bu şekilde halel geldiğini iddia etmiş ve genci engellemeye kalkışmıştı.


Sorunun mahkemeye taşınmasıyla 2008 yılında, öğrencinin saat 13:00 – 13:40 arasında okulun göstereceği 20 m²’lik bir odada namazını eda etmesinin sağlanması gerektiği yönünde karar alınmıştı.


Ancak okul yönetimin sıkıntı oluşturması sonucu Berlin İdare Mahkemesi bugün bağlayıcı bir karar aldı. “Okul dersi saatleri dışında, müslüman talebenin namazını eda etme hakkı bulunmaktadır.” kararı ile birlikte müslüman talebe ve tüm müslümanlar hukuki bir zafer kazanmış oldular.

Mahkeme kararında, davacı öğrencinin, dininin gereği günde beş vakit namaz kılmak istediğini ikna edici bir şekilde anlattığı ve namazlarını zamanında kılmak istediği talebinde bulunduğu belirtildi. Kararda, öğrencinin ders dışında okulda günde bir kez namaz kılabileceği kaydedildi.

Müslüman bir uzmanının görüşünün de alındığı belirtilen kararda, Alman Anayasası'nın din özgürlüğünü kabul ettiği, bunun sadece inanmaya yönelik olmadığı, inancını göstermeye de yönelik olduğu, bu nedenle ders akışını etkilemediği sürece öğrencinin dini inançlarını yerine getirmeye hakkı olduğu ifade edildi.

Okullarda tarafsızlık ilkesinin de bulunduğuna işaret edilen kararda, bu ilkenin, okul düzenini bozmadığı sürece şahısların, dini inancı ne olursa olsun, inançlarının gereğini yapmalarına engel teşkil etmediği kaydedildi.

Okul yönetiminin, söz konusu öğrencinin tutumu nedeniyle diğer öğrencilerin de benzer talepleri olabileceğine ya da dini inançlarını yerine getirebilmek için okulda oda talebinde bulunabileceğine ilişkin endişeleri, mahkeme tarafından haklı bulunmadı.

Kararda ayrıca, istenildiği takdirde Berlin-Brandenburg Yüksek İdare Mahkemesinde temyiz davası açılabileceği belirtildi. Mahkeme, 2008 yılının mart ayında da benzer yönde geçici bir karar vermişti.

Arkadaşlarının bile bunu anlayışla karşıladıklarını belirten Yunus M, arkadaşlarıyla bu nedenle hiçbir sorun yaşamadığını kaydetti.

Yunus M, yaz döneminde bu konuda sıkıntı çekmediğini ve namazını evde kıldığını, ancak kış döneminde namazını okulda kılma zorunluluğu bulunduğunu sözlerine ekledi.

HÜRSEDA Haber

 

Arapça Haberler

Çeçenistan'dan Haberler 

Hak Söz Haber

 

İktibaslar Arşivi

 

Linkler

SEVDE

Hakk TV

Hak Radyo

Bedir Hac Kervani
Cundullah.com

Gıda Raporu

Vahdet

Gazetem.com

Erenköy

Karatay

Delikan Forum

Ayetler.com

 

Program Arama Motoru:

 

"EY MÜSLÜMANLAR! İslam'ın meselelerini saklamayın, tahrif edip de değiştirmeyin. İslam'ın düşmanlarına yaranmak, yağ çekmek veya talep ve arzularını yerine getirmek, makam ve mevki elde etmeyi, mevcut makam ve maaşı elden kaçırmamayı göz önüne getirerek, taviz verir müsamaha gösterirseniz davayı kaybedersiniz!"

 

"Allah davasını savunanlar hep hakkı tebliğ etmişler, tağutu savunanlar ise hakkı tebliğ edenlere hep işkence edegelmişlerdir!"

 

Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız. Âyâ, Avrupa’nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adâvetten sonra, hangi akılla onların sefahet ve bâtıl efkârlarına ittibâ edip emniyet ediyorsunuz?
Yok, yok! Sefihâne taklit edenler, ittibâ değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi i’dam ediyorsunuz.
Âgâh olunuz ki, siz ahlâksızcasına ittibâ ettikçe, hamiyet dâvâsında yalancılık ediyorsunuz. Çünkü şu surette ittibâınız, milliyetinize karşı bir istihfaftır ve millete bir istihzâdır.» (Saidi Nursî, Lem’alar sh: 120)

Sevdalist

Ayvent.Net Kaliteli Siteler Listesi

İLAHİ MESAJ" LİNK BANKASI"

 

 

Copyright ©  Muhacir  2003 Almanya         (Yenileme Tarihi:06 Mayıs 2006 )