Hikmetli Sözler

Her kim kabul edip alırsa Demakrasi adındaki ilmi yunanı, bilsin ki inkâr etmiştir nuru Kur'anı!.. (Mustafa Çelik)

 

"Kerametlerin en büyüğü kötü ahlâkını değiştirmendir." {Sehl b.Abdullah R.a.}

 

"Din ile Devlet ikizdir. Bunlardan birisinin kalkması; diğerinin de kalkması demektir. Kökü olmayan yıkılmaya mahküm olduğu gibi bekçisi olmayan temel de yıkılır, yok olur." {İsmail Hakkı Bursevî Rh.a.}

 

"Bugün İslam adına ortaya çıkmış olan hareketlerle, saadet asrında oluşan hizbullah arasında büyük tezatlar vardır. Bunun sebebi şudur: Bugün İslam coğrafyasında ortaya çıkmış olan birçok İslamî grubun zaafiyet ve sapıklığı devletleşme devrelerinin bulunmamasından ileri gelmektedir. Bazıları tevhidden bahsediyorlar, ama devlet ve hilâfet noktasında susmayı tercih ediyorlar, öte yandan içerisinde  yaşadıkları müşriki devletin yıkılmasından, tağutlaşan idarecilerin, kralların ümmetin idaresinden uzaklaştırılmalarından hiç bahsetmiyorlar. Dolayısıyla çalışma programlarına devletleşme devresini alamayan bu grublar, Tağutların ve Kralların hakimiyeti altında cahiliyye devletine katkıda bulunmaya, cahiliyye devletinin istek ve arzularına ortak olmaya çalışan ruhsuz ve huysuz bir neslin ortaya çıkmasına vesile olmuşlardır. Bu münasebetle diyoruz ki; devletleşme devresi olmayan hareketler, Tağuti düzen için güvenlik sibobu olmaktan öteye geçemezler. {Mustafa Çelik}

 

"Düşmanlarınızı kazanmak için dostlarınızın gönlünü kırmayınız; sonra düşmanlarınızı kazanamadığınız gibi, dotlarınızdan da olursunuz." {Horasanlı Ebu Müslim}

 

Ey gâfil insan!
Eey bu harâb olacak evi tâmir eyliyen!
Fazla emek verme ki, bir gün çıkar elinden.
Bu dünyâ bir “Köprü”dür, sen geçip gitmeye bak.
Kimseye kalmamış ki, sana kalsın bu konak.
Harâb olacak şeye, bu îtinâ, bu meyil,
Akıllı olanların yapacağı iş değil.
Ey aklını fikrini, dünyâya veren kişi!
Vaz geç ki, Hak teâlâ beğenmiyor bu işi.
Zîrâ yaratıldı ki bu insanlar ve cinler,
Yalnız Hak teâlâya ibâdet eylesinler.
Ey gönlünü dünyâya kaptıran gâfil insan!
Yaldızlı süslerine aldanma sakın amân!
Dışı “Güzel” görünür, lâkin aldatıcıdır.
Üzeri şeker kaplı, içi gâyet acıdır.
O öyle bataktır ki, yutar çok insanları.
Ona aldananların hüsrân olur sonları.
İnsanların kalbini bakın ki kazanmaya,
Zîrâ bu sebep olur “Hak rızâsı” almaya.
Her insana edin ki çok iyilik ve ihsân,
Zîrâ lutf-ü ihsânın kulcağızıdır insan.
Sana zarar, sıkıntı gelirse bir kimseden,
Ona gücün yetse de, affedici ol hemen.
Ey insan! Her işinde unutma hiç Rabbini.
Çıkarma hâtırından, O’nun emirlerini.
Bahşetmiş sana Allah ne mükemmel âzâlar.
O’nun emrine göre kullan ki, yanmıyalar.
Allah’tan başkasından etme ki bir şey talep,
Onlar da, senin gibi âciz birer “Kul”dur hep.
Allah’ın kullarına ver ki neş’e ve sevinç,
Âhirette sıkıntı görmiyesin sen de hiç.
Gizle, ifşâ etme ki herkesin günâhını,
Gizlesin Allah dahî yârın senin aybını.
Sen, darda kalanlara yardım et ki bu günde,
Allah da yardım etsin sana mahşer gününde.
“Ni’metullah Geylânî”

 
 

Düşmanımızı seçme hakkımız bile yok!

Türkiye diyor ki, “İran’dan bize zarar gelmez.” Batılı dostlarımız(!) diyor ki, “İran’a karşı size füze kalkanı yerleştirelim.”

Şöyle bir hafızamızı yoklayıp, “Biz; komşumuz İran’la, tarihte ciddi ihtilaf hiç yaşamadık” diyoruz..

“Olsun, tarihte ihtilaf yaşamasanız da, onlar sizin düşmanınız!” diyor ve bize resmen olmasa da, gayri resmi olarak kabul ettiriyorlar!

“Size ne kardeşim. Ülke bizim. Toprak bizim. Can bizim. ‘Bize, İran’dan zarar gelmez’ diyorsak, bunun aksi olduğunda da zararını biz çekeriz.Siz kendi işinize bakın” diyemiyoruz.

“İran’ı boşverin, sizden bize gelecek zararları önlemeye çalışın” diyemiyoruz!

Üzerinden aylar geçti... Arkasında İsrail olduğu ayan-beyan ortada olan, “İskenderun saldırısı”nın hesabını kimseden soramıyoruz.

Daha bu ayın içinde, Taksim’de yaşanan patlamadaki bombanın üretim merkezi olduğu açıklanan Avusturya’dan hesap soramıyoruz: “O patlayıcılara niye sahip çıkamadınız?” diyemiyoruz.

İtalya’nın, ürettiği mayınlara sahip çıkamamasının hesabını soramadığımız gibi.

Evet, İtalya’da üretilen mayınlar; gelip Türkiye’de Mehmedciği şehid ediyor.. Mehmedciğin sakat kalmasına sebeb oluyor. Ve biz, İtalya’dan bunun hesabını soramıyoruz: “Ürettiğiniz mayınlara ya sahip çıkın, ya da üretmeyin. Ya daaa ...!”

Evet bunu diyemiyoruz.

Ne cezai bir sorumluluğu, ne tazminat açısından bir sorumluluğu, ne de bir başka yaptırımı, İtalya’ya uygulatamıyoruz.

Glock tabancalı Ergenekoncu, Danıştay kapısındaki X-Ray cihazından, sinyal vermeden geçti, 2. Daire’deki hakimi öldürdü..

Soramadık, hayalet tabanca Glock’un üreticisine: “.. seri nolu tabancayı, kime verdin? Çıkart kayıtlarını!”

Soramadık, o tabancanın hesabını, “Ürettiğin silaha sahip çıkamayacaksan, kapat o fabrikanı!”

ABD’den bir askerî yetkili açıklama yaptı: “Danıştay cinayetinde kullanılan silah, K.Irak’ta kaybolan, ABD askerlerine ait Glock tabancalar serisinden olabilir!”

Bu açıklamaya karşılık, “Sen bu savunmanda samimi misin? Türkiye’nin huzurunu iğfal etmek için, el altından o silahları Ergenekon’a göndermediğin ne malûm?” diyemedik..

Devamında da, “Silahını kaybettiysen, buyur hesabını da öde” diyemedik ABD’ye..

Ama onlar hâlâ bize akıl veriyorlar: “İran sizin düşmanınız!”

“İyi de; biz sizden gördüğümüz zararın binde birini, İran’dan görmedik ki! PKK’nın elindeki silahlar, sizin ürettiğiniz silahlar. PKK’nın sattığı uyuşturucunun bedeli, sizden gelen paralar.. Biz, sizden zarar görüyoruz.. Bizim düşmanımız varsa, bu düşman öncelikle sizsiniz” diyemiyoruz.

Bakıyorsunuz, Mehmedciğe yönelen saldırıları övgü ile anlatan terör örgütüne ait televizyon, İran’dan değil, Batı’dan yayın yapıyor.

Oysa, İran’dan yayın yapsalar, çok daha rahat hareket edecekler.. Çok daha fazla materyale sahip olacaklar.

Ama, İran’dan yayın yapamıyorlar..

Gidip,Danimarka’dan yapıyorlar yayını..

Danimarkalı yetkilileri ikaz ediyorsunuz, dinlemiyorlar. Ağır konuşuyorsunuz, takmıyorlar.

Dönüyorlar, “Sizin komşunuz İran var ya İran.. O sizin düşmanınız.Tedbir almanız lazım” diyorlar..

Yıllardır aynı yalanı bize dayatıp, komşumuzla aramızı açmaya çalışıyorlar.

İşte yaşıyoruz. Türkiye’nin son 30 yıldır, yüzmilyarlarca dolarına mal olan PKK terörünün arkasında kimlerin olduğu ortada..

PKK’nın elebaşısının, Suriye’den çıkar çıkmaz hangi ülkeleri dolaştığı ortada..

Suriye’de iken bile, kimlerin sayesinde orada saklandığı ortada..

Yunanistan’ından tutun, Rusya’sına, Fransa’sına,ABD’sine kadar..

Ama onların hepsi bize dost imiş, bizim tek düşmanımız İran kalmış... Bunu dayatıyorlar bize..

Yersek..

Yemezsek de, “Füze Kalkanı’nı bir yerleştirelim de.. Sonra tartışırız, ‘kalkan’ın kime karşı tedbir olduğu konusunu” diyorlar..

Şöyle rahat rahat, düşmanımızı bile seçemiyoruz.

O hakkı bile, çok görüyorlar bize!

Düşmanlık yaptıkları ortada olanları dost.. Dost olanları ise düşman diye kabul etmeye mahkûm ediyorlar bizi!


Ali İhsan KARAHASANOĞLU  23 Kasım 2010 Vakit

 

Arapça Haberler

Çeçenistan'dan Haberler 

Hak Söz Haber

 

İktibaslar Arşivi

 

Linkler

SEVDE

Hakk TV

Hak Radyo

Bedir Hac Kervani
Cundullah.com

Gıda Raporu

Vahdet

Gazetem.com

Erenköy

Karatay

Delikan Forum

Ayetler.com

 

Program Arama Motoru:

 

"EY MÜSLÜMANLAR! İslam'ın meselelerini saklamayın, tahrif edip de değiştirmeyin. İslam'ın düşmanlarına yaranmak, yağ çekmek veya talep ve arzularını yerine getirmek, makam ve mevki elde etmeyi, mevcut makam ve maaşı elden kaçırmamayı göz önüne getirerek, taviz verir müsamaha gösterirseniz davayı kaybedersiniz!"

 

"Allah davasını savunanlar hep hakkı tebliğ etmişler, tağutu savunanlar ise hakkı tebliğ edenlere hep işkence edegelmişlerdir!"

 

Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız. Âyâ, Avrupa’nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adâvetten sonra, hangi akılla onların sefahet ve bâtıl efkârlarına ittibâ edip emniyet ediyorsunuz?
Yok, yok! Sefihâne taklit edenler, ittibâ değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi i’dam ediyorsunuz.
Âgâh olunuz ki, siz ahlâksızcasına ittibâ ettikçe, hamiyet dâvâsında yalancılık ediyorsunuz. Çünkü şu surette ittibâınız, milliyetinize karşı bir istihfaftır ve millete bir istihzâdır.» (Saidi Nursî, Lem’alar sh: 120)

Sevdalist

Ayvent.Net Kaliteli Siteler Listesi

İLAHİ MESAJ" LİNK BANKASI"

 

 

Copyright ©  Muhacir  2003 Almanya         (Yenileme Tarihi:06 Mayıs 2006 )