Hikmetli Sözler

Her kim kabul edip alırsa Demakrasi adındaki ilmi yunanı, bilsin ki inkâr etmiştir nuru Kur'anı!.. (Mustafa Çelik)

 

"Kerametlerin en büyüğü kötü ahlâkını değiştirmendir." {Sehl b.Abdullah R.a.}

 

"Din ile Devlet ikizdir. Bunlardan birisinin kalkması; diğerinin de kalkması demektir. Kökü olmayan yıkılmaya mahküm olduğu gibi bekçisi olmayan temel de yıkılır, yok olur." {İsmail Hakkı Bursevî Rh.a.}

 

"Bugün İslam adına ortaya çıkmış olan hareketlerle, saadet asrında oluşan hizbullah arasında büyük tezatlar vardır. Bunun sebebi şudur: Bugün İslam coğrafyasında ortaya çıkmış olan birçok İslamî grubun zaafiyet ve sapıklığı devletleşme devrelerinin bulunmamasından ileri gelmektedir. Bazıları tevhidden bahsediyorlar, ama devlet ve hilâfet noktasında susmayı tercih ediyorlar, öte yandan içerisinde  yaşadıkları müşriki devletin yıkılmasından, tağutlaşan idarecilerin, kralların ümmetin idaresinden uzaklaştırılmalarından hiç bahsetmiyorlar. Dolayısıyla çalışma programlarına devletleşme devresini alamayan bu grublar, Tağutların ve Kralların hakimiyeti altında cahiliyye devletine katkıda bulunmaya, cahiliyye devletinin istek ve arzularına ortak olmaya çalışan ruhsuz ve huysuz bir neslin ortaya çıkmasına vesile olmuşlardır. Bu münasebetle diyoruz ki; devletleşme devresi olmayan hareketler, Tağuti düzen için güvenlik sibobu olmaktan öteye geçemezler. {Mustafa Çelik}

 

"Düşmanlarınızı kazanmak için dostlarınızın gönlünü kırmayınız; sonra düşmanlarınızı kazanamadığınız gibi, dotlarınızdan da olursunuz." {Horasanlı Ebu Müslim}

 

Ey gâfil insan!
Eey bu harâb olacak evi tâmir eyliyen!
Fazla emek verme ki, bir gün çıkar elinden.
Bu dünyâ bir “Köprü”dür, sen geçip gitmeye bak.
Kimseye kalmamış ki, sana kalsın bu konak.
Harâb olacak şeye, bu îtinâ, bu meyil,
Akıllı olanların yapacağı iş değil.
Ey aklını fikrini, dünyâya veren kişi!
Vaz geç ki, Hak teâlâ beğenmiyor bu işi.
Zîrâ yaratıldı ki bu insanlar ve cinler,
Yalnız Hak teâlâya ibâdet eylesinler.
Ey gönlünü dünyâya kaptıran gâfil insan!
Yaldızlı süslerine aldanma sakın amân!
Dışı “Güzel” görünür, lâkin aldatıcıdır.
Üzeri şeker kaplı, içi gâyet acıdır.
O öyle bataktır ki, yutar çok insanları.
Ona aldananların hüsrân olur sonları.
İnsanların kalbini bakın ki kazanmaya,
Zîrâ bu sebep olur “Hak rızâsı” almaya.
Her insana edin ki çok iyilik ve ihsân,
Zîrâ lutf-ü ihsânın kulcağızıdır insan.
Sana zarar, sıkıntı gelirse bir kimseden,
Ona gücün yetse de, affedici ol hemen.
Ey insan! Her işinde unutma hiç Rabbini.
Çıkarma hâtırından, O’nun emirlerini.
Bahşetmiş sana Allah ne mükemmel âzâlar.
O’nun emrine göre kullan ki, yanmıyalar.
Allah’tan başkasından etme ki bir şey talep,
Onlar da, senin gibi âciz birer “Kul”dur hep.
Allah’ın kullarına ver ki neş’e ve sevinç,
Âhirette sıkıntı görmiyesin sen de hiç.
Gizle, ifşâ etme ki herkesin günâhını,
Gizlesin Allah dahî yârın senin aybını.
Sen, darda kalanlara yardım et ki bu günde,
Allah da yardım etsin sana mahşer gününde.
“Ni’metullah Geylânî”

 
 

Adam değil bunlar, ah “bizimkiler” bir anlasa!..

Son zamanlarda ekrana sıkça çıkıyorum...
Ve her çıkışımda da bir şekilde tartışmaların ortasında kalıyorum...
Biraz agresif olduğum doğru...
Biraz da karşımdakilere “tepeden bakar” görüntü verdiğim söyleniyor.
Birincisi yani agresif tavrım, “tepkimden” kaynaklanıyor!..
İkincisi, tepeden bakar tavrım da, karşımdakilerde “bir numara” olmamasından...
Adamlar o kadar boş, o kadar sepet ki...
Ciddiye almak mümkün değil!..
¥
Esasında karşımdakilere değil tepkim; “mukaddesat karşıtlarına”, “darbecilere”... Şunun bunun oğlanlarına kızdığım yok!..
Ben esasında “bizimkilere” sinir oluyorum!..
Bir tuhaf halleri var; hâlâ ezikler...
Hâlâ meşruiyet dertleri var.
Muarızları çatır çatır saldırırken, hesap sorarken, sorgularken...
“Bizimkiler” savunma pozisyonunda!..
“Kompleks” denilen illet, kolay çıkmıyor ruhtan...
“Bizimkiler”in çoğu “köy” ruhlu, bir yandan öylesine samimi, diğer yandan öylesine ezik...
İnançlarının onları “üstün” kıldığının farkında değiller...
Ya da neye inandıklarını bilmiyorlar!..
¥
Sözde aydınımız çıktığında ekranlara, pısıp kalıyor.
Taaa, “tek şef” dönemlerinden kalma bir ruh hali...
Aydın geçinenlerimiz, “Ya adamların canını sıkarsak... Ya aramız bozulursa, ya bir daha televizyona çağrılmazsak, ya olan popülaritemizi de kaybedersek” korkusunda...
Bunlar bebekliklerinde, çocukluklarında analarından babalarından sürekli dayak yemişler, öğretmenlerinden dayak yemişler, üç pırpırlı bir çavuş karşısında el kavuşturmuşlar, askere gittiklerinde koca mekanizmanın karşısında ne kadar “küçük” kaldıklarını düşünmüşler...
Bir cemaate girmişler, orada “birey” yerine konulmamışlar...
Bir partiye girmişler, boynu hep eğri tutmuşlar...
“Yemek buldun ye, dayak buldun kaç” felsefesiyle büyümüşler.
Böyle büyütülmüşler.
Ve bir gün, iktidar değişimi, para kazanımı filan derken, bir yerlere gelmişler...
Gelmişler ama o “ezik ruh halini” üzerlerinden atamamışlar...
Ben yine de bunları çok seviyorum...
Ben yine de bir başkasına, -ezik de olsa- bir “Müslüman”ın ayağının tozu kadar değer vermiyorum...
Adamlar alışmışlar bizimkileri ezim ezim ezmeye, şöyle “tok” konuşan, hiçbir grupla bağı bağlantısı olmayan, küçük hesaplar yapmayan, karşılarına her durumda kendilerini “ofsayta” düşürecek sorularla çıkan bir adam gördüler mi kırmızı görmüş boğaya dönüyorlar!..
İşte son olarak Habertürk’te “içki” tartışmasına katıldık...
Adamlar, Tayyip Bey’e “dincilik” tarafından yüklenirken...
Biz “top”u karşı sahaya attık...
“Cumhuriyet gazetesinde içki yasak mı serbest mi?..”
Ivır, kıvır derken...
Cumhuriyet’in adamı, bir de yardımcısı Baro Başkanı “Kabasakal” ve bir de programcı etiketli bayan...
Üçü birden...
Cumhuriyet gazetesinin “bile” içkiye sınırlama getirdiğini kabullenmek zorunda kaldılar!..
¥
Sözüm sana,
Bizim ezik büzük adamlarımız karşısında kaplan kesilen mukavvadan kahraman; sen kendi müessesende içkiye sınır koyuyorsan..
AK Parti’nin kısıtlaması niçin garibine gidiyor?..
Ya da nasıl oluyor da “evrensel” uygulamayı “dinciliğe” filan bağlıyorsun!..
Akit’in haberini okuyun...
İnternet sitelerine girin, bizim www.haberevet.com’a girin, videoyu izleyin, adamlara ne sormuşuz...
Ve nasıl güç durumda bırakmışız...
Habertürk denilen kanalın gazeteciliği de, “adam”lığı da nereye kadarmış...
Hepsini görün...
Ve imkanınız varsa, şu “malûm” kardeşlerimi uyarın!..
Ezilmesinler, kendilerini hakir görmesinler...
“İnançlarının onları üstün kıldığını” asla unutmasınlar!..

Serdar Arseven - Yeni Akit 2011-01-29
sarseven@hotmail.com

 

Arapça Haberler

Çeçenistan'dan Haberler 

Hak Söz Haber

 

İktibaslar Arşivi

 

Linkler

SEVDE

Hakk TV

Hak Radyo

Bedir Hac Kervani
Cundullah.com

Gıda Raporu

Vahdet

Gazetem.com

Erenköy

Karatay

Delikan Forum

Ayetler.com

 

Program Arama Motoru:

 

"EY MÜSLÜMANLAR! İslam'ın meselelerini saklamayın, tahrif edip de değiştirmeyin. İslam'ın düşmanlarına yaranmak, yağ çekmek veya talep ve arzularını yerine getirmek, makam ve mevki elde etmeyi, mevcut makam ve maaşı elden kaçırmamayı göz önüne getirerek, taviz verir müsamaha gösterirseniz davayı kaybedersiniz!"

 

"Allah davasını savunanlar hep hakkı tebliğ etmişler, tağutu savunanlar ise hakkı tebliğ edenlere hep işkence edegelmişlerdir!"

 

Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız. Âyâ, Avrupa’nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adâvetten sonra, hangi akılla onların sefahet ve bâtıl efkârlarına ittibâ edip emniyet ediyorsunuz?
Yok, yok! Sefihâne taklit edenler, ittibâ değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi i’dam ediyorsunuz.
Âgâh olunuz ki, siz ahlâksızcasına ittibâ ettikçe, hamiyet dâvâsında yalancılık ediyorsunuz. Çünkü şu surette ittibâınız, milliyetinize karşı bir istihfaftır ve millete bir istihzâdır.» (Saidi Nursî, Lem’alar sh: 120)

Sevdalist

Ayvent.Net Kaliteli Siteler Listesi

İLAHİ MESAJ" LİNK BANKASI"

 

 

Copyright ©  Muhacir  2003 Almanya         (Yenileme Tarihi:06 Mayıs 2006 )