Hicret

Tevhid

Gençlere

İslam Düşmanlığı

Makaleler

Ben Irak`lı Bir Çocuğum

Filistin'de Çocuk Olmak

Download

Sohbet Dinle

Resimler

Mukaddes Yerlerden Resimler

Duvar yazıları

Ziyaretçi Defteri

E-M@ail

Tefsir ve Kitaplar

  Kur'an-i Kerim Dinle

Fizilal'il Kur'an Tefsiri

   Elmalı'lı Tefsiri

 Tasavvuf

   İslam'da Kadın ve Özel Halleri

  Küfür Sözler

 Şeytanın Hileleri

İslam'daTesettür

  İslam'da Sakal Bırakmanın Lüzumu

İslami Hareket Metodu

Küfür Tek Millettir

İşte Müslüman

Yesak (Beşerî Anayasa)

Dünden Bugüne Hilâfet

 Fikh-ul Ekber

Bilinmeyen Osmanlı

Dokunmayın Bacıma

Osmanlıca Yazılar

Peygamberler Tarihi پيغمبرلر تاريخي

    Vesile Hakkında         وسيله حقنده 

Almanca Kitaplar

  Der Wahre Muslim

 Die Grundlage Der  Islamischen Religion

 Die Grossen  Sünden

Hikmetli Sözler

Her kim kabul edip alırsa Demakrasi adındaki ilmi yunanı, bilsin ki inkâr etmiştir nuru Kur'anı!.. (Mustafa Çelik)

 

"Kerametlerin en büyüğü kötü ahlâkını değiştirmendir." {Sehl b.Abdullah R.a.}

 

"Din ile Devlet ikizdir. Bunlardan birisinin kalkması; diğerinin de kalkması demektir. Kökü olmayan yıkılmaya mahküm olduğu gibi bekçisi olmayan temel de yıkılır, yok olur." {İsmail Hakkı Bursevî Rh.a.}

 

"Bugün İslam adına ortaya çıkmış olan hareketlerle, saadet asrında oluşan hizbullah arasında büyük tezatlar vardır. Bunun sebebi şudur: Bugün İslam coğrafyasında ortaya çıkmış olan birçok İslamî grubun zaafiyet ve sapıklığı devletleşme devrelerinin bulunmamasından ileri gelmektedir. Bazıları tevhidden bahsediyorlar, ama devlet ve hilâfet noktasında susmayı tercih ediyorlar, öte yandan içerisinde  yaşadıkları müşriki devletin yıkılmasından, tağutlaşan idarecilerin, kralların ümmetin idaresinden uzaklaştırılmalarından hiç bahsetmiyorlar. Dolayısıyla çalışma programlarına devletleşme devresini alamayan bu grublar, Tağutların ve Kralların hakimiyeti altında cahiliyye devletine katkıda bulunmaya, cahiliyye devletinin istek ve arzularına ortak olmaya çalışan ruhsuz ve huysuz bir neslin ortaya çıkmasına vesile olmuşlardır. Bu münasebetle diyoruz ki; devletleşme devresi olmayan hareketler, Tağuti düzen için güvenlik sibobu olmaktan öteye geçemezler. {Mustafa Çelik}

 
Tufan yaklaşıyor

TARİHEbakınız, şu iki çeşit devletlerden, birincisi imparatorluklar, ikincisi zalim devletler, hangisi yıkılmamış, ebedî olarak yaşamıştır? Hiçbiri...
Sovyetler Birliği’nin çöküşünü gördük, şimdi sırada ABD var. Niçin yıkılacak? Zâlim olduğu, zulm ettiği için... Efendim böyle süper, böyle güçlü, böyle azametli bir devlet hiç yıkılır mı? Cevap: Öyle bir yıkılır ki...
İsrail küçük bir devlet, o da yıkılacak. Yahudi devleti olduğu için mi? Hayır, zalim olduğu için.
Evrensel hikmet “Zulm eden bir devlet ve rejim yıkılmaya mahkumdur” diyor. Hikmet yanılmaz.
Peki nasıl yıkılacaklar? Ben gaybı bilemem, sadece yıkılacaklarını bilirim.
ABD’nin ve İsrail’in yıkılmaları bütün cihanı, bütün insanlığı sarsacak, dünyayı alt üst edecektir.
Yıkılmayı geciktirmek, durdurmak mümkün müdür? Elbette mümkündür. Neyle? Adaletle, zulümden ve haksızlıktan vazgeçmekle, eski kötülüklerini tâmir ve tazmin etmekle.
Peki niçin hemen yıkılmıyorlar? Cevap: Onlara mühlet veriliyor. Her şeyin bir vakt-i merhunu vardır.
ABD’ye ve İsrail’e dayanarak, onlardan yardım ve destek görerek ayakta duranların sonu ne olacaktır? Onlar da yıkılacaktır.
1941’de Almanya ne kadar güçlü idi, sonra yıkıldı.
İran’da Şah rejimi ne kadar güçlü görünüyordu, o da yıkıldı.
Haçlı ordusu Kudüs’ü zapt etmiş, 70 bin Müslüman ve Yahudiyi merhametsizce katl etmişti. Oradaki Haçlı krallığı da battı. Zalimler için izzet ve beka yoktur.
Filistin’de adalet nasıl sağlanır? Irkçı İsrail devletine son verilir, vatandaşları Arap ve Yahudi olan bir Filistin devleti kurulur...
Zulm edenler Müslüman da olsalar devletleri yine yıkılır mı? Yıkılır, yıkılır, yıkılır...
Zâlimler zulmü bırakmazlarsa ne olacaktır? Üçüncü dünya savaşı patlak verecek ve korkunç facialar cereyan edecektir.
İslâm alemindeki ve üçüncü dünyadaki petroller ve tabiî kaynaklar kimlerin malı ve hakkıdır? Hangi ülkede çıkıyorsa o ülke halkının hakkıdır.
Arap ve İslâm ülkelerinde çıkartılan petroller sadece İslâm dünyasını değil, dünyanın bütün fakirlerini ihya etmeye, geçindirmeye yeter. Bunları gasb edenler zalimdir. Cezalarını göreceklerdir. Onları Kim cezalandıracaktır? Allah cezalandıracaktır. Çünkü O zalimleri sevmez, azgınları sevmez, yeryüzünde fesat çıkartanları sevmez.
Zâlimlere destek veren Müslümanların durumu nedir? Onlar da zâlimdir, onlar da ceza görecek, yıkılacaktır.
Bazı zalimler kendilerini İsa aleyhisselamın bağlısı olarak gösteriyor... Onlar yalancıdır. İsâ aleyhisselam bir vâdide, onlar bambaşka bir vâdidedir. Hz. İsa’ya bağlılık lafla olmaz, aksiyonla, ahlâkla olur. Onlar İsa aleyhisselamın ahlâkının zıddı bir ahlâk üzeredir.
Mazlumların önderi kimdir?
Muhammed aleyhissalatü vesselamdır.
Yakın bir tarihte Ortadoğu’da büyük savaşlar olacaktır. Bu savaşlarda dünya menfaatleri ve ikballeri için zâlimlerin safında bulunanları korkunç bir âkıbet beklemektedir.
Bu savaşlarda, haklıların ve doğruların safında olup da canlarını kaybedecek Müslümanlara ebedî mutluluk vardır.
Fırat nehri kuruyup yatağından altınlar çıkınca oraya koşacak ve altın toplayacakların vay hallerine! Onlar belâlarını bulacaktır.
Müslüman, muhlis, mustaqim, muttaki Kürtleri tenzih ederek söylüyorum; ABD ve İsrail zâlimlerine bel bağlayan Kürtleri korkunç bir âkıbet beklemektedir. Onlar çok yanlış bir hesap içindedir, fırtına ekiyorlar, kasırga biçeceklerdir.
Şahsî ikballeri için zâlimleri destekleyen, meşruiyetlerini onlardan alan birtakım İslâmcıların da sonu çok kötü olacaktır.
Efendi sen kâhin misin ki, böyle konuşuyorsun?
Görünen köy kılavuz istemez. Zâlimlerin âkıbetlerinin kötü ve feci olacağını söylemek kâhinlik değildir.
Üçüncü dünya savaşının arefesindeki hengâmeler içinde sâdık ve hâlis Müslümanlar ne yapsınlar?
* Namaz kılmayanlar, beş vakit namaza başlasın.
* Farz namazlarda cemaate devam edilsin.
* Zekâtların dışında, hakedenlere sadaka verilsin. Unutulmasın ki, Sâdık Haberci “Sadaka belâyı ve musibeti def eder” buyurmuştur.
* Her türlü azgınlıklardan vaz geçilsin.
* Her türlü nifak alametinden arınılsın.
* Mü’min ve müslimler arasındaki birlik, beraberlik, muhabbet, bağlılık, teşkilat kuvvetlendirilsin.
* Cemaat asabiyetinden ümmet şuuruna geçilsin.
* Birtakım hocalar, hazretler, ruhbanlar erbab haline getirilmesin, putlaştırılmasın.
* Din istismarı konusunda uyanık olunsun, dinî âlet ederek nefisleri ve nüfuzları için para toplayanlara fırsat verilmesin, yardım edilmesin.
* Din konusunda her türlü kötü bid’atlerden uzaklaşılsın, Ehl-i Sünnet ve Cemaat yolunda ve dairesinde olunsun. Din konusunda indî ve keyfî şekilde tartışılmasın.
* Kâfirler dost ve velî ittihaz edilmesin.
* Zühd, takva ve kanaat sahibi olunsun.
* Dünyaya değil, âhirete yönelik olunsun.
* Herkes güçlü Müslüman olmak için ne gerekiyorsa onu yapsın, bilgi-kültür boyutunda, ahlâk, karakter, aksiyon boyutunda, güzellik boyutunda güçlü, vasıflı, üstün Müslüman olmak için ne lazım geliyorsa...
* Allah’ın rahmetine nâil olmak için merhametli olunsun.
* Yahudi ve Hıristiyanları memnun etmek için İslâm’dan tâviz verilmesin, “Üç İbrahimî din... Onlar da Cennete girecek... Amentüde Ehli Kitab ile ittifak halindeyiz...” gibi yanlışlıklardan vaz geçilsin. Allah katında tek hak din İslâm’dır gerçeğine sımsıkı sarılınsın... Küffarın istediği ehlî, ılımlı, light, budanmış, tahrif edilmiş yeni bir İslâm üretme ve türetme çılgınlık ve sevdasından vazgeçilsin.
Tufan yaklaşıyor... Vaktiyle birtakım akılsızlar “Biz yüksek tepelere çıkar ve tufandan kurtuluruz...” kuruntusuna kapılmışlar ve sular onları boğmuştu. Tufandan kurtulmanın çaresi Nuh aleyhisselamın gemisine binmektir. O gemi İslâm’dır, onun dışında başka kurtuluş yolu ve çaresi yoktur.  Tufan ansızın gelir çatar. Gemiye koşun, gemiye binin...

Mehmet Şevket Eygi 28.05.2006 Yeni Şafak

Aksa Haber

Arapça Haberler

Çeçenistan'dan Haberler 

Hak Söz Haber

 

İktibaslar

Karikatür krizi ve Da Vinci Şifresi: Müslümanlar tepki göstermeli mi?

Bir Devlet Kurmak

Özür, özürlülük ve özürlülere dair...

Ahmedinecad Bush'u İslam'a mı davet etti?

Siyaset ve yönetim

Münafık kontenjanından Arabistan'a bir iki!..

Ev’e dönüş

Sıkışanlar

Türkiye'deki İslamofobi, Batı'dakinden berbat!

İncelikler Peygamberi

Danimarka’yı bırak Vatikan’a bak!

“İki Ahmet farkı”na derin gazete cevabı!

Problemimiz rejimseldir

Firavun da öyle yapmıştı

Yoksa, İran‘ın atom bombası var da, zamanı geldiğinde mi açıklayacak?

Sıra Hz. Peygamber’i çalgıyla anmaya mı geldi?

Bu şarkı burada biter mi?

İktibaslar Arşivi

 

Linkler

SEVDE

Hakk TV

Hak Radyo

Bedir Hac Kervani
Cundullah.com

Gıda Raporu

Vahdet

Gazetem.com

Erenköy

Karatay

Delikan Forum

Ayetler.com

 

Program Arama Motoru:

 

"EY MÜSLÜMANLAR! İslam'ın meselelerini saklamayın, tahrif edip de değiştirmeyin. İslam'ın düşmanlarına yaranmak, yağ çekmek veya talep ve arzularını yerine getirmek, makam ve mevki elde etmeyi, mevcut makam ve maaşı elden kaçırmamayı göz önüne getirerek, taviz verir müsamaha gösterirseniz davayı kaybedersiniz!"

 

"Allah davasını savunanlar hep hakkı tebliğ etmişler, tağutu savunanlar ise hakkı tebliğ edenlere hep işkence edegelmişlerdir!"

 

Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız. Âyâ, Avrupa’nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adâvetten sonra, hangi akılla onların sefahet ve bâtıl efkârlarına ittibâ edip emniyet ediyorsunuz?
Yok, yok! Sefihâne taklit edenler, ittibâ değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi i’dam ediyorsunuz.
Âgâh olunuz ki, siz ahlâksızcasına ittibâ ettikçe, hamiyet dâvâsında yalancılık ediyorsunuz. Çünkü şu surette ittibâınız, milliyetinize karşı bir istihfaftır ve millete bir istihzâdır.»
(Saidi Nursî, Lem’alar sh: 120)

Sevdalist

Ayvent.Net Kaliteli Siteler Listesi

İLAHİ MESAJ" LİNK BANKASI"

 

 

Copyright ©  Muhacir  2003 Almanya         (Yenileme Tarihi:06 Mayıs 2006 )