Hicret

Tevhid

Gençlere

İslam Düşmanlığı

Makaleler

Ben Irak`lı Bir Çocuğum

Filistin'de Çocuk Olmak

Download

Sohbet Dinle

Resimler

Mukaddes Yerlerden Resimler

Duvar yazıları

Ziyaretçi Defteri

E-M@ail

Tefsir ve Kitaplar

  Kur'an-i Kerim Dinle

Fizilal'il Kur'an Tefsiri

   Elmalı'lı Tefsiri

 Tasavvuf

   İslam'da Kadın ve Özel Halleri

  Küfür Sözler

 Şeytanın Hileleri

İslam'daTesettür

  İslam'da Sakal Bırakmanın Lüzumu

İslami Hareket Metodu

Küfür Tek Millettir

İşte Müslüman

Yesak (Beşerî Anayasa)

Dünden Bugüne Hilâfet

 Fikh-ul Ekber

Bilinmeyen Osmanlı

Dokunmayın Bacıma

Osmanlıca Yazılar

Peygamberler Tarihi پيغمبرلر تاريخي

    Vesile Hakkında         وسيله حقنده 

Almanca Kitaplar

  Der Wahre Muslim

 Die Grundlage Der  Islamischen Religion

 Die Grossen  Sünden

Hikmetli Sözler

Her kim kabul edip alırsa Demakrasi adındaki ilmi yunanı, bilsin ki inkâr etmiştir nuru Kur'anı!.. (Mustafa Çelik)

 

"Kerametlerin en büyüğü kötü ahlâkını değiştirmendir." {Sehl b.Abdullah R.a.}

 

"Din ile Devlet ikizdir. Bunlardan birisinin kalkması; diğerinin de kalkması demektir. Kökü olmayan yıkılmaya mahküm olduğu gibi bekçisi olmayan temel de yıkılır, yok olur." {İsmail Hakkı Bursevî Rh.a.}

 

"Bugün İslam adına ortaya çıkmış olan hareketlerle, saadet asrında oluşan hizbullah arasında büyük tezatlar vardır. Bunun sebebi şudur: Bugün İslam coğrafyasında ortaya çıkmış olan birçok İslamî grubun zaafiyet ve sapıklığı devletleşme devrelerinin bulunmamasından ileri gelmektedir. Bazıları tevhidden bahsediyorlar, ama devlet ve hilâfet noktasında susmayı tercih ediyorlar, öte yandan içerisinde  yaşadıkları müşriki devletin yıkılmasından, tağutlaşan idarecilerin, kralların ümmetin idaresinden uzaklaştırılmalarından hiç bahsetmiyorlar. Dolayısıyla çalışma programlarına devletleşme devresini alamayan bu grublar, Tağutların ve Kralların hakimiyeti altında cahiliyye devletine katkıda bulunmaya, cahiliyye devletinin istek ve arzularına ortak olmaya çalışan ruhsuz ve huysuz bir neslin ortaya çıkmasına vesile olmuşlardır. Bu münasebetle diyoruz ki; devletleşme devresi olmayan hareketler, Tağuti düzen için güvenlik sibobu olmaktan öteye geçemezler. {Mustafa Çelik}

 
Korku manyağı

Dünya tarihinde siyaseti en az bilen ülke hangisi? Diye bir soru sorsam ne cevap verirdiniz?

Aklınıza gelen değil. Sizi yormayayım ve hemen söyleyeyim ki, o millet Kur’anda “Beni İsrail veya Yahudi” diye tarif edilen millettir.

Dünyanın en eski milletlerinden olmalarına rağmen, sayıları on beş milyonu geçememektedir.

Sebep, kendisine iyilik yapan herkese karşı düşmanca tavır takınması, parayı görünce sineğin bal tasına dalması gibi dalıp orada ölmesidir.

Kendisini koruyan ülkelerin hazinesine hortum takıp sömürürken tam karnı kanla dolduğunda kandan patlayıvermesi veya kan sahibinin ezmesi sonucu toplu katliamlara sebep olmalarıdır.

İsrail’de yayınlanan ‘Cole Hezman’ gazetesinin geçmişte yaptığı bir ankette İsrail halkının yüzde yetmiş beşi her gün geçirmekte olduğu korku nedeniyle depresyonda imiş.

Halkının yüzde yetmiş beşini korku manyağı yapan hangi siyasiye başarılı denebilir?

Amerika’dan, İngiltere’den, Almanya’dan gemilerle, uçaklarla Filistin’e getirilen, İşgal ettiği Filistin’de yaktığı yıktığı evleri yeniden inşa eden, evin temellerinde yaktığı insanların cesetleri olan, sofrasındaki yiyeceklerde Filistinli Müslüman’ın akıtılmış kanı bulunan Siyonist’in bir eli yağda, bir eli balda, cebi dolarda, kapıları, pencereleri çelik zırhlı kaplamalarla korunmuş olsa ne yazar.

Siyonist’in evinin temellerinden her gece evin asıl sahiplerinin yanmış cesetlerinin “İntikam, intikam, intikam” sesleri gelir.

Gelmese bile işgalci o sesi kendi içinden algılar ve depresyona girer korku manyağı olur ondan sonra da “İşgal ordularının terörist komutanı  “Herkesi öldürme konusunda size yetki veriyorum” der.

Demesine der de Türkiye’deki yandaşlarının da desteğini kaybetmeye başlar.

1876’dan beri dünyanın her tarafından Filistin’e sırtlan sürüleri gibi hücum eden siyonistlere karşı direnen Müslümanlara “Mutedil olunuz, bunları misafir kabul ediniz, kan akıtmayınız” diyenler,

Sırtlan sürüleri gibi evlere girip kadın, çocuk, ihtiyar, genç demeden öldürenlere karşı direnenlere “Akıllı olun, haklıyken haksız çıkmayın” diyenler,

Annesini, babasını, evini, barkını kaybeden, sokakta büyüyen minicik çocuklar eli taş tutmaya başladığında doğduğu evde Siyonistlerin oturduğunu görünce evin camına atacak taştan başka bir şey bulamadığında “Yavrum elin camına taş atılmaz ki” diyenler,

İşgal kuvvetlerine karşı bombalama eylemleri gerçekleştirenlere “Sivil halka karşı bu da yapılmaz ki” diyenler,

 Şimdilerde bu sivil halk denilenlerin yüz yıl içinde Avrupa, Amerika, Rusya, İngiltere ve diğer ülkelerden İsrail’e göç eden insanlar olduğunu anladılar. Bunların Londra’dan, New York’tan, Berlin’den, işini, köşkünü, mağazasını bırakarak buraya sırf savaş için geldiğini anlamaya başladılar.

Burada masum bir Siyonist olmadığını, kan içerek yaşamını sürdürmek isteyen, piknik yerinde çocukları anne ve babalarıyla birlikte öldürmekten zevk alan, babasının kucağındaki oğlunu dünyanın gözleri önünde öldüren, camiden dönmekte olan bir piri faniyi füzeyle vuran, korku manyağı, çıldırmış insanlar sürüsü olduğunu kavramaya başladılar.

Tarihte korkakların hiçbir zaman devleti olmamıştır. Onun içindir ki, işgalci İsrail vatandaşı bu gün dünyanın yarıdan fazlasına turist olarak dahi gidememektedir. Yenizelanda bile ülkesine İsrailli birini kabul etmemektedir.

Amerika desteğiyle ayakta durmaktadır. Amerika da onu çok sevdiğinden değil, “Ölürse de kar, öldürürse de kar” diyerek destek vermekte ve kendi ülkesinden ve hazinesinden beş milyon Siyonist’i uzak tutmaya çalışmaktadır.

Dünyanın akıllı insanları bir araya gelseler, önce korku manyağının elinden silahları alsalar, sonra tedavisiyle uğraşsalar, sonra yaktığı, yıktığı evlerin ve akıttığı kanların tazminatını ödetseler ve geldikleri yerlere geldikleri araçlarla geri gönderseler de hem ölmeseler, hem öldürmeseler daha iyi olur.

Mahmut Toptaş 04.07.2006  Milli Gazete
mtoptas@milligazete.com.tr

Aksa Haber

Arapça Haberler

Çeçenistan'dan Haberler 

Hak Söz Haber

 

İktibaslar

Karikatür krizi ve Da Vinci Şifresi: Müslümanlar tepki göstermeli mi?

Bir Devlet Kurmak

Özür, özürlülük ve özürlülere dair...

Ahmedinecad Bush'u İslam'a mı davet etti?

Siyaset ve yönetim

Münafık kontenjanından Arabistan'a bir iki!..

Ev’e dönüş

Sıkışanlar

Türkiye'deki İslamofobi, Batı'dakinden berbat!

İncelikler Peygamberi

Danimarka’yı bırak Vatikan’a bak!

“İki Ahmet farkı”na derin gazete cevabı!

Problemimiz rejimseldir

Firavun da öyle yapmıştı

Yoksa, İran‘ın atom bombası var da, zamanı geldiğinde mi açıklayacak?

Sıra Hz. Peygamber’i çalgıyla anmaya mı geldi?

Bu şarkı burada biter mi?

İktibaslar Arşivi

 

Linkler

SEVDE

Hakk TV

Hak Radyo

Bedir Hac Kervani
Cundullah.com

Gıda Raporu

Vahdet

Gazetem.com

Erenköy

Karatay

Delikan Forum

Ayetler.com

 

Program Arama Motoru:

 

"EY MÜSLÜMANLAR! İslam'ın meselelerini saklamayın, tahrif edip de değiştirmeyin. İslam'ın düşmanlarına yaranmak, yağ çekmek veya talep ve arzularını yerine getirmek, makam ve mevki elde etmeyi, mevcut makam ve maaşı elden kaçırmamayı göz önüne getirerek, taviz verir müsamaha gösterirseniz davayı kaybedersiniz!"

 

"Allah davasını savunanlar hep hakkı tebliğ etmişler, tağutu savunanlar ise hakkı tebliğ edenlere hep işkence edegelmişlerdir!"

 

Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız. Âyâ, Avrupa’nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adâvetten sonra, hangi akılla onların sefahet ve bâtıl efkârlarına ittibâ edip emniyet ediyorsunuz?
Yok, yok! Sefihâne taklit edenler, ittibâ değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi i’dam ediyorsunuz.
Âgâh olunuz ki, siz ahlâksızcasına ittibâ ettikçe, hamiyet dâvâsında yalancılık ediyorsunuz. Çünkü şu surette ittibâınız, milliyetinize karşı bir istihfaftır ve millete bir istihzâdır.»
(Saidi Nursî, Lem’alar sh: 120)

Sevdalist

Ayvent.Net Kaliteli Siteler Listesi

İLAHİ MESAJ" LİNK BANKASI"

 

 

Copyright ©  Muhacir  2003 Almanya         (Yenileme Tarihi:06 Mayıs 2006 )