Hicret

Tevhid

Gençlere

İslam Düşmanlığı

Makaleler

Ben Irak`lı Bir Çocuğum

Filistin'de Çocuk Olmak

Download

Sohbet Dinle

Resimler

Mukaddes Yerlerden Resimler

Duvar yazıları

Ziyaretçi Defteri

E-M@ail

Tefsir ve Kitaplar

  Kur'an-i Kerim Dinle

Fizilal'il Kur'an Tefsiri

   Elmalı'lı Tefsiri

 Tasavvuf

   İslam'da Kadın ve Özel Halleri

  Küfür Sözler

 Şeytanın Hileleri

İslam'daTesettür

  İslam'da Sakal Bırakmanın Lüzumu

İslami Hareket Metodu

Küfür Tek Millettir

İşte Müslüman

Yesak (Beşerî Anayasa)

Dünden Bugüne Hilâfet

 Fikh-ul Ekber

Bilinmeyen Osmanlı

Dokunmayın Bacıma

Osmanlıca Yazılar

Peygamberler Tarihi پيغمبرلر تاريخي

    Vesile Hakkında         وسيله حقنده 

Almanca Kitaplar

  Der Wahre Muslim

 Die Grundlage Der  Islamischen Religion

 Die Grossen  Sünden

Hikmetli Sözler

Her kim kabul edip alırsa Demakrasi adındaki ilmi yunanı, bilsin ki inkâr etmiştir nuru Kur'anı!.. (Mustafa Çelik)

 

"Kerametlerin en büyüğü kötü ahlâkını değiştirmendir." {Sehl b.Abdullah R.a.}

 

"Din ile Devlet ikizdir. Bunlardan birisinin kalkması; diğerinin de kalkması demektir. Kökü olmayan yıkılmaya mahküm olduğu gibi bekçisi olmayan temel de yıkılır, yok olur." {İsmail Hakkı Bursevî Rh.a.}

 

"Bugün İslam adına ortaya çıkmış olan hareketlerle, saadet asrında oluşan hizbullah arasında büyük tezatlar vardır. Bunun sebebi şudur: Bugün İslam coğrafyasında ortaya çıkmış olan birçok İslamî grubun zaafiyet ve sapıklığı devletleşme devrelerinin bulunmamasından ileri gelmektedir. Bazıları tevhidden bahsediyorlar, ama devlet ve hilâfet noktasında susmayı tercih ediyorlar, öte yandan içerisinde  yaşadıkları müşriki devletin yıkılmasından, tağutlaşan idarecilerin, kralların ümmetin idaresinden uzaklaştırılmalarından hiç bahsetmiyorlar. Dolayısıyla çalışma programlarına devletleşme devresini alamayan bu grublar, Tağutların ve Kralların hakimiyeti altında cahiliyye devletine katkıda bulunmaya, cahiliyye devletinin istek ve arzularına ortak olmaya çalışan ruhsuz ve huysuz bir neslin ortaya çıkmasına vesile olmuşlardır. Bu münasebetle diyoruz ki; devletleşme devresi olmayan hareketler, Tağuti düzen için güvenlik sibobu olmaktan öteye geçemezler. {Mustafa Çelik}

 
  Kardeşinin boğazını kesenin bıçağını yalayanlar

Kabahat arama işi başarısızlığın göstergesidir. Kabahati, İsmail Heniye’de, Halit Meşal’da,  Mahmut Abbas’ta veya Halit Meşali Türkiye’ye davet edip de sahip çıkamayanlarda aramak kendi kabahatimizi başkaları üzerine atmaktan başka bir şey değildir.

Hatta ben, boğaz kesen bıçağı yalayarak geçinen sürüngenlere bile kızamıyorum.

Bu saydığımız insanlar ve sürüngenler yeryüzünde yok iken de Batı desteğiyle, Filistin’de Müslümanlar öldürülüyordu.

Daha önce de Hz. İsa’yı çarmıha germe teşebbüsünde bulunmuşlardı.

Üstad Bediuzzeman, bunların saldırılarının yeni olmadığını şöyle ifade eder:

“Evet Kur’ân’ın aleyhinde bin seneden beri müntakimane hazırlanan dinsizlerin itirazlarını ve kâfir feylesofların teraküm edip şimdi yol bularak intişar eden şüphelerini ve Kur’ân’ın dehşetli darbelerinden intikam besleyen muannid Yahudilerin ve mağrur bir kısım Hıristiyanların hücumlarını def’edip mukabele eden ve her asırda Kur’ân’ın pek çok kahramanları ve mânevî kal’aları vardı.” (Sikke-i Tasdiki Ğaybi 116)

Bütün dünyanın hazinelerini kene gibi emen, basın-yayın yoluyla ahlakını bozan, insanları birbirine düşürerek aradan altını kapan Siyonistlerden kurtulmak için bu keneleri toplayıp gemilerle Filistin’e getirdiler.

Kendi ülkelerini kenelerden yarı oranda kurtardılar. “Yarı oranda” diyorum çünkü o kenelerin orada yaşayabilmeleri için yine de bütçelerinden para ve silah aktarmaya ve Müslüman kanı emdirmeye devam ediyorlar.

Batılı Hıristiyan devletlerin iman ettiği muharref İncil’de Yahudiler için bakın ne diyor:

“Siz ey yılanlar, siz ey engerek nesli! Cehennem hükmünden nasıl kaçacaksınız? Bunun için işte, size peygamberler, hikmetli adamlar ve yazıcılar gönderiyorum; siz onlardan bazılarını öldürecek ve haç’a gereceksiniz; ve bazılarını havralarda dövecek ve şehirden şehire kovacaksınız ki, salih olan Habilin kanından, ma’betle  mezbah/ kesimhane  arasında öldürdüğünüz  Barahiya oğlu  Zekariyya’nın  kanına kadar, yeryüzünde dökülen her salih kan üzerinize gelsin. Doğrusu size derim: Bütün bu şeyler bu neslin üzerine gelecektir.”

Bu bölüm şu anda  bütün dünya kiliselerinde;  Katolik, Ortodoks  ve Protestan ayırımı yapılmadan  okunmaya devam eden Matta incilinin 23/33-36 dan alınmıştır.

Peki bu Batılı devletler çok mu seviyorlar bunları?

 Okuduğu İncil’de (Matta 23/33) Yahudilere:

“Ey engerek yılanları....” diye başlayan  Yahudilerden bıkıp usanan  batılı siyasiler, içlerinden bu ur’u  söküp Filistin’e atarlar. Orada öldürürse Müslümanlardan eksilir, Avrupalı sevinir. Yahudi ölürse yine Avrupalı sevinir. Onun içindir ki elli senedir barış sağlanamamıştır.

 Başka ülkeler arasındaki çatışmalara B. Milletler anında devreye giriyor ve barış sağlamaya çalışıyor; başaramadığında, saldırgan tarafa karşı B. Milletler harp ediyor. Filistin’de ise Yahudi’nin eline silah veriyor. Bütün silah kaçakçılarına da: “Eğer Filistinli Müslümanlara silah satarsanız bir daha silah vermem” diyerek silahlanmalarını engelliyor.

Sonuç ne olur?

Tarih şunu bütün insanlığa göstermiştir ki, güçlülerin başarısı geçici olup, sonunda haklı olanlar kazanmışlardır.

Güçlü Firavun yok olmuş, zayıf görülen Hz. Musa kazanmıştır.

Güçlü kabul edilen Nemrut gitmiş, Hz. İbrahim rahmetle anılmaya devam etmiştir.

Mehmet Akif Merhum:

“Sanıyorlar ki kafa kesmekle beyin ezmekle ,

Fikri hürriyet ölür. Hey gidi şaşkın hazele!

Daha kuvvetleniyor kanla sulanmış toprak :

Ekilen gövdelerin hepsi yarın fışkıracak!

Hangi masumun olur hûnu  bu dünyada heder ?

Yoksa Kanun-i  İlahiyi ‘yi de yırtar mı beşer?” diyor.

Hiçbir masumun kanı yerde kalmamış,  zalimler akıttıkları kan gölünde boğulmuşlar. Kanla sulanan topraklar,  ekilen bu canlar, yarın fidan olur fışkırır.

“Yangın yerinin otu tez biter.”  Hemde güçlü olur.

Akif:

“Bilmiyorlar ki  bu şiddetlerin olmaz hükmü;

Göz yılar önce, fakat sonra kanıksar ölümü” diyor.

Mahmut Toptaş 11.07.2006 Milli Gazete
mtoptas@milligazete.com.tr

 

Aksa Haber

Arapça Haberler

Çeçenistan'dan Haberler 

Hak Söz Haber

 

İktibaslar

Karikatür krizi ve Da Vinci Şifresi: Müslümanlar tepki göstermeli mi?

Bir Devlet Kurmak

Özür, özürlülük ve özürlülere dair...

Ahmedinecad Bush'u İslam'a mı davet etti?

Siyaset ve yönetim

Münafık kontenjanından Arabistan'a bir iki!..

Ev’e dönüş

Sıkışanlar

Türkiye'deki İslamofobi, Batı'dakinden berbat!

İncelikler Peygamberi

Danimarka’yı bırak Vatikan’a bak!

“İki Ahmet farkı”na derin gazete cevabı!

Problemimiz rejimseldir

Firavun da öyle yapmıştı

Yoksa, İran‘ın atom bombası var da, zamanı geldiğinde mi açıklayacak?

Sıra Hz. Peygamber’i çalgıyla anmaya mı geldi?

Bu şarkı burada biter mi?

İktibaslar Arşivi

 

Linkler

SEVDE

Hakk TV

Hak Radyo

Bedir Hac Kervani
Cundullah.com

Gıda Raporu

Vahdet

Gazetem.com

Erenköy

Karatay

Delikan Forum

Ayetler.com

 

Program Arama Motoru:

 

"EY MÜSLÜMANLAR! İslam'ın meselelerini saklamayın, tahrif edip de değiştirmeyin. İslam'ın düşmanlarına yaranmak, yağ çekmek veya talep ve arzularını yerine getirmek, makam ve mevki elde etmeyi, mevcut makam ve maaşı elden kaçırmamayı göz önüne getirerek, taviz verir müsamaha gösterirseniz davayı kaybedersiniz!"

 

"Allah davasını savunanlar hep hakkı tebliğ etmişler, tağutu savunanlar ise hakkı tebliğ edenlere hep işkence edegelmişlerdir!"

 

Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız. Âyâ, Avrupa’nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adâvetten sonra, hangi akılla onların sefahet ve bâtıl efkârlarına ittibâ edip emniyet ediyorsunuz?
Yok, yok! Sefihâne taklit edenler, ittibâ değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi i’dam ediyorsunuz.
Âgâh olunuz ki, siz ahlâksızcasına ittibâ ettikçe, hamiyet dâvâsında yalancılık ediyorsunuz. Çünkü şu surette ittibâınız, milliyetinize karşı bir istihfaftır ve millete bir istihzâdır.»
(Saidi Nursî, Lem’alar sh: 120)

Sevdalist

Ayvent.Net Kaliteli Siteler Listesi

İLAHİ MESAJ" LİNK BANKASI"

 

 

Copyright ©  Muhacir  2003 Almanya         (Yenileme Tarihi:06 Mayıs 2006 )